Kiến thức Tài chính kế toán Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn tự in theo Nghị định...

Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn tự in theo Nghị định 51 của Chính Phủ

5023
Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Theo đó, cơ quan Thuế sẽ không bán hóa đơn như trước đây nữa, thay vào đó, các doanh nghiệp sẽ được trao quyền chủ động trong việc lập và in hóa đơn. Trong bài viết này, xin giới thiệu về thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn tự in theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Trình tự thực hiện

Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu đủ điều kiện và có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn

2. Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục Thuế

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn (hoặc đơn) đăng ký sử dụng hoá đơn tự in – mẫu kèm theo
+ Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế
+ Sơ đồ địa điểm sản xuất kinh doanh, văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ
+ Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh
+ Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng của người đứng đầu tổ chức, cá nhân kinh doanh
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức đủ điều kiện được tự in hóa đơn

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế, Chi cục thuế

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

Đơn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không