Kiến thức Các trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhân và hồ sơ,...

Các trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhân và hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

135

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào, hồ sơ thủ tục ra sao chính là băn khoăn của nhiều người lao động hiện nay. Bới thời hạn quyết toán thuế cũng chính là thời điểm doanh nghiệp và người lao động nhìn lại các khoản thuế đã nộp để nộp đủ và đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp người lao động sẽ được hoàn lại khoản thuế TNCN trong các trường hợp dưới đây

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại điều 28 thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 23/2015/TT-BTC, các trường hợp sau sẽ được hòa thuế TNCN nếu đáp ứng đủ 2 điều kiện:

  • Cá nhân có yêu cầu hoàn thuế
  • Cá nhân  đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán (điều kiện này người nộp thuế không cần quan tâm vì khi nộp thuế đã có mã số thuế cá nhân).

Lưu ý:

  • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả
  • Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Như vậy, hoàn thuế TNCN không phải là thủ tục bắt buộc vì nếu có số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau; trường hợp cá nhân muốn hoàn thuế phải có mã số thuế và có đề nghị hoàn thuế.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

| Đọc thêm: Lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2020

2 trường hợp hoàn thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 2 điều 8 Luật thuế TNCN 2007 thì cá nhân sẽ được hoàn thuế TNCN trong các trường hợp sau:

“a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

  1. b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
  2. c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Theo đó, có 02 trường hợp hoàn thuế phổ biến là:

+ Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

+ Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế TNCN

Theo quy định tại điều 23 thông tư 92/2015/TT-BTC, thủ tục hoàn thuế được quy định:

Trường hợp 1: Hoàn thuế thông qua nơi trả thu nhập (hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế)

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì thực hiện như sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo Mẫu số 01/ĐNHT.

+ Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

  • Bước 2. Nộp hồ sơ hoàn thuế
  • Bước 3: Tiếp nhận, xử lý
  • Bước 4: Hoàn thuế

Trường hợp 2: Cá nhân trực tiếp hoàn thuế (cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế)

Thời điểm yêu cầu hoàn thuế: Mặc dù pháp luật thuế thu nhập cá nhân không có quy định nhưng căn cứ vào trường hợp hoàn thuế TNCN thì thời điểm yêu cầu hoàn thuế là khi quyết toán thuế.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo Mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

Sau khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thì cơ quan thuế sẽ tiếp nhận yêu cầu hoàn thuế và thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

** Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế (theo khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Như vậy, cá nhân sẽ được trả lại thuế thu nhập cá nhân (hoàn thuế) trong 02 trường hợp là số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp và đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế. Tuy nhiên, chỉ hoàn thuế khi có yêu cầu, nếu không sẽ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 hỗ trợ kê khai thuế TNCN nhanh chóng, đơn giản

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động lấy số liệu từ bảng lương, hồ sơ nhân viên lên tờ khai khấu trừ thuế, tờ khai quyết toán thuế TNCN ngay trên phần mềm, giúp kế toán không mất công tổng hợp thủ công ở ngoài excel.

quyết toán thuế TNCN trên misa kê khai và quyết toán thuế TNCN

Với tính năng tự động hạch toán thuế TNCN, phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 sẽ trở thành người bạn tin cậy của các doanh nghiệp trong mùa báo cáo tài chính sắp đến gần. Anh/chị có thể đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

các khoản miễn thuế TNCN năm 2021

Bài viết này hữu ích chứ?
Không