Kiến thức Tài chính kế toán Quyết định 09/2007/QĐ-BTP ra ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ...

Quyết định 09/2007/QĐ-BTP ra ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tư pháp

3393

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam        Ngày 08 tháng 10 năm 2007 Bộ Tư pháp ra Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về một số nội dung của Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án.

        Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

        Tải về (toàn văn quyết định và chi tiết sửa đổi, bổ sung).

(theo www.moj.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không