Kiến thức Đãi ngộ Ngành nào được trả lương cao nhất tại Việt Nam?

Ngành nào được trả lương cao nhất tại Việt Nam?

5
Theo kết quả điều tra về tiền lương và quan hệ lao động được Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã hội thực hiện trong tháng 6/2005, điều gây ngạc nhiên là người lao động trong ngành xây dựng có mức lương cao nhất, chứ không phải ngành thương mại, dịch vụ… 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ảnh minh họa

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2005, người lao động trong ngành xây dựng được trả mức lương 1,84 triệu đồng/tháng, còn ngành thương mại, dịch vụ là 1,76 triệu đồng/tháng. 
Cuộc điều tra được tiến hành bằng hình thức phát phiếu và phỏng vấn trực tiếp tại 500 doanh nghiệp ở cả ba vùng Bắc, Trung, Nam. Trong đó có 41,6% doanh nghiệp có quy mô lao động dưới 100 lao động; 18,8% doanh nghiệp có quy mô từ 100 đến 300 lao động và 40,6% số doanh nghiệp có quy mô từ 300 lao động trở lên. 
Qua cuộc điểu tra này, cơ quan chức năng sẽ có cơ sở thực tế trong việc xây dựng dự thảo Luật về tiền lương tối thiểu trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. 
Kết quả cuộc diều tra cho thấy, năm 2006 người lao động trong ngành xây dựng nhận mức lương bình quân là 1,84 triệu đồng/tháng, trong khi đó người lao động trong ngành thương mại, dịch vụ chỉ nhận mức lương bình quân là 1,76 triệu đồng/tháng. lao động ngành công nghiệp là 1,7 triệu đồng/tháng. Thấp nhất là lao động làm việc trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp với mức lương bình quân 1,2 triệu đồng/tháng. 
Chỉ có ngành xây dựng là trả mức lương bình quân cho người lao động bằng 100% mức lương người lao động được hưởng năm 2004. Các ngành còn lại được trả thấp hơn mức lương thấp hơn mức lương người lao động được hưởng năm 2004. 
Lý giải về điều này, các chuyên gia tiền lương thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng tiền lương giảm có thể là do hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không được như trước. Hơn nữa, việc điều chỉnh tiền lương qua các đợt như trên có thể không có tác dụng với các doanh nghiệp, bởi trên thực tế, hầu hết số doanh nghiệp này đã trả lương cho người lao động theo mức lương tối thiểu cao hơn nhiều so với Chính phủ quy định. 
Cụ thể, mức lương tối thiểu bình quân được các doanh nghiệp ngành xây dựng trả cho người lao động là 613.000 đồng/tháng. Ngành thương mại và dịch vụ trả cho người lao động theo mức lương tối thiểu bình quân là 574.000 đồng/tháng. Ngành công nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu bình quân là 567.000 đồng/tháng và ngành nông, lâm, ngư nghiệp là 498.000 đồng/tháng. 
Mức lương này có thể không được điều chỉnh kể cả Chính phủ tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu tăng lên 420.000 đồng/tháng vào tháng 10/2006. Tuy nhiên, người lao động có thể hi vọng sẽ được tăng lương vào đợt điều chỉnh tới đây.
Bài viết này hữu ích chứ?
Không