Kiến thức Đãi ngộ Jobstreet báo cáo bảng lương ngành ngân hàng – dịch vụ tài...

Jobstreet báo cáo bảng lương ngành ngân hàng – dịch vụ tài chính

7
Đáng chú ý, đối với vị trí nhân sự cấp cao, nhân sự lĩnh vực ngân hàng/dịch vụ tài chính lại nhận lương thấp nhất tại 9,9 triệu đồng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Ảnh minh họa

Theo báo cáo bảng lương ngành Ngân hàng – Dịch vụ tài chính của trang mạng việc làm JobStreet tiến hành tại các thành phố lớn ở Việt Nam trong năm 2016, lương trung bình cao nhất của sinh viên mới tốt nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng/dịch vụ tài chính vào khoảng 8,2 triệu đồng, cao thứ nhì trong ngành.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Mức lương này dần tăng lên 10,4 triệu đồng đối với nhân viên, 15,3 triệu đồng đối với nhân sự cấp cao và 22,9 triệu đồng đối với cấp quản lý.

Như vậy, lương trung bình cao nhất của vị trí cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng/dịch vụ tài chính cao gần gấp 4 lần so với vị trí của sinh viên mới tốt nghiệp.

Số liệu cho thấy sinh viên mới tốt nghiệp làm lĩnh vực tư vấn có mức lương trung bình thấp nhất tại 3 triệu đồng.

Khi đã lên cấp nhân viên, lĩnh vực có mức lương trung bình cao nhất trong nhóm Ngân hàng – Dịch vụ tài chính lại là Hàng tiêu dùng và Quản lý nhân sự tại khoảng 8 triệu.

Thấp nhất là Khoa học công nghệ và Du lịch/lữ hành tại lần lượt 4,5 triệu và 4 triệu.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đáng chú ý, đối với vị trí nhân sự cấp cao, nhân sự lĩnh vực ngân hàng/dịch vụ tài chính lại nhận lương thấp nhất tại 9,9 triệu đồng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Khi lên đến cấp độ quản lý, lĩnh vực Quản lý nhân sự mang lại mức lương trung bình cao nhất tại 29,8 triệu đồng, theo sau là Viễn thông tại 21 triệu đồng. Lĩnh vực ngân hàng/dịch vụ tài chính chỉ trả lương 14,2 triệu đồng, xếp thứ tư.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Theo BizLive

Bài viết này hữu ích chứ?
Không