Kiến thức Đào tạo Nguyên tắc cho nhà lãnh đạo xây dựng lòng tin ở nhân...

Nguyên tắc cho nhà lãnh đạo xây dựng lòng tin ở nhân viên

4
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Một số yếu tố làm nên lãnh đạo tài ba về thuật dùng người là sự khuyến khích tính sáng tạo, khả năng lãnh đạo ở nhân viên và kỳ vọng vào họ. Lẽ đương nhiên, mong muốn người khác hỗ trợ mình thì ta phải tạo điều kiện và hỗ trợ họ trước đã. Để thành công trong sử dụng thuộc cấp, người lãnh đạo phải có lòng tin ở chính nhân viên của mình

Nguyên tắc cho nhà lãnh đạo xây dựng lòng tin ở nhân viên

1. Làm việc với cộng sự theo đặc tính của họ và không theo ý bạn muốn về họ
Thúc đẩy con người thì dễ chứ hướng dẫn họ thì rất khó. Cho dù ý kiến bạn có hay tới đâu nhưng nếu thuộc cấp của bạn chưa sẵn sàng thì họ sẽ cản trở các nỗ lực của bạn; nếu không, bạn nên thay đổi cách thức để điều đó động viên sự sẵn sàng của nhân viên.

2. Chấp nhận thực tiễn không luôn giống như ước muốn
Có những tổ chức đã chết vì những dự án rất tốt mà thành viên bị đè đầu, đè cổ phải chấp nhận khi họ chưa muốn hay không có khả năng thực hiện. Không ít lãnh đạo đã thất bại khi họ coi trọng một lý thuyết hơn thực tế.
Con người luôn là tài sản quan trọng nhất. Một ý kiến có hay đến đâu mà thuộc cấp của bạn chưa sẵn sàng thì bạn phải tôn trọng quan điểm của họ. Hãy làm việc với thuộc cấp với thực chất của họ, không phải như ý bạn muốn về họ.

3. Kiên nhẫn
Nhiểu rằng cần có thời gian để thuyết phục người khác về một quan điểm mới. Bạn cứ nghĩ xem, chính bản thân bạn đã trải qua bao lâu mới hiểu ra và tích lũy được những quan điểm và kinh nghiệm để truyền đạt lại cho người khác. Thời gian ấy là rất dài vì vậy để người khác hiểu được hãy cho họ thời gian.

4. Trung thực với nhân viên
Lòng trung thành không thể có được bằng cách ra lệnh, nhưng nó sẽ xảy ra khi nhân viên được thuyết phục và cảm hóa. Chỉ có một điều chắc chắn bạn làm được đó là sự trung thành đối với người khác.

5. Chọn đúng thời điểm để sửa sai cho người khác
Hãy chờ đến lúc thuận lợi nhất, điều mà bạn định nói sẽ có tác dụng tích cực nhất. Nếu bạn nói không đúng lúc, bạn sẽ gặp phải phản ứng không mấy tích cực hoặc đối tượng cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Nhưng lúc nào là lúc thuận lợi nhất thì chỉ có bằng kinh nghiệm và khả năng thấu hiểu, người lãnh đạo sẽ tự nhận ra.

6. Bảo vệ và hỗ trợ nội bộ trước hết
Được trao cho quyền lực trên người khác là được đặt ở một vị trí tín nhiệm. Người lãnh đạo khôn ngoan là người bằng mọi giá bảo vệ và hỗ trợ thuộc cấp của mình. Mỗi cá nhân giỏi sẽ làm nên một tập thể giỏi. Và khi tập thể đã giỏi thì chính người lãnh đạo lại càng được tôn trọng.

Theo saga

Bài viết này hữu ích chứ?
Không