Kiến thức Đãi ngộ VietnamWorks: Mức lương ở các địa phương không chênh lệch nhau bao...

VietnamWorks: Mức lương ở các địa phương không chênh lệch nhau bao nhiêu

11

Người ta vẫn tin rằng ở thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn sẽ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn các thành phố nhỏ. Tuy nhiên, báo cáo mới đây của VietnamWorks lại chỉ ra thực tế: Mức lương ở các địa phương là không chênh lệch nhau bao nhiêu.

Báo cáo về lương và hành vi của người tìm việc tại Việt Nam của VietnamWorls cho biết từ Hà Nội, TP HCM đến Bình Dương, Bắc Ninh mức chênh lệch về lương của người lao động là không đáng kể.

Cụ thể, ở Hà Nội, khoảng lương trung bình là từ 647 – 1.041 USD/tháng. Ở cấp bậc có kinh nghiệm, mức lương dao động trong khoảng từ 501 – 700 USD/tháng, còn cấp quản lý ở mức 701 – 2.000 USD/tháng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ở TPHCM, khoảng lương trung bình là 640 -1.052 USD/tháng. Ở cấp bậc có kinh nghiệm là 501-700 USD/tháng còn ở cấp quản lý là 2001- 3.000 USD/tháng.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ở Đà Nẵng, khoảng lương trung bình là 594 – 994 USD/tháng. Ở cấp bậc có kinh nghiệm là 501-700 USD/tháng, còn ở cấp quản lý là 1.001- 2.000 USD/tháng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ở Bình Dương, khoảng lương trung bình là 587 – 980 USD/tháng. Ở cấp bậc có kinh nghiệm là 701 – 1.000 USD/tháng. Còn cấp quản lý là 2.001 – 3.000 USD/tháng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ở Bắc Ninh, khoảng lương trung bình là 568 – 944 USD/tháng. Ở cấp bậc có kinh nghiệm 501 -700 USD/tháng. Đối với cấp quản lý là 701- 1.000 USD/tháng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Như vậy, độ chênh nằm trong khoảng từ 70 – 95 USD/tháng, tương ứng với 1,6 đến 2,1 triệu đồng. Nếu tính thêm yếu tố về mức sống giữa các thành phố thì sự chênh lệch này có thể tiệm cận 0.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết này hữu ích chứ?
Không