Kiến thức Tài chính kế toán Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành...

Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

31020

Ngày 30/03/2006, Bộ tài chính đã ra Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Quyết định 19 thay thế Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT và các Thông tư hướng dẫn ban hành theo Quyết định số 999.

Những thay đổi của MISA Mimosa 2006 đáp ứng yêu cầu của QĐ 19
Ngay sau khi quyết định này ban hành, Công ty Cổ phần MISA đã ra mắt phiên bản mới Kế toán HCSN mang tên MISA Mimosa 2006 với các đặc điểm sau.

1. Những thay đổi đáp ứng Quyết định 19/2006/QĐ-BTC

  • Sửa đổi, bổ sung Hệ thống tài khoản
  • Sửa đổi, bổ sung Hệ thống chứng từ kế toán
  • Sửa đổi, bổ sung Hệ thống sổ kế toán
  • Sửa đổi, bổ sung Hệ thống báo cáo tài chính


2. Tuân thủ Thông tư 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/11/2005 hướng dẫn về Tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán

  • Nhật ký theo dõi người dùng trên mạng.
  • Nhật ký truy cập và các thao tác của người dùng

3. Bổ sung nhiều tính năng, tiện ích mới cho người sử dụng

  • Tự động phát hiện các chứng từ không hợp lệ
  • Tự động kết chuyển nguồn thu ghi Nợ TK5111/Có TK46121 khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách đối với các khoản đã chi chưa có nguồn.
  • Hiển thị công thức của các Báo cáo tài chính để người sử dụng tham chiếu và có thể sửa đổi được.
  • Hệ thống tự động chuyển đổi các dữ liệu từ các phiên bản MISA-AD 5.9 và MISA Mimosa 2005 lên MISA Mimosa 2006.
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không