Kiến thức Tin tức MISA giới thiệu danh sách các kế toán dịch vụ cho khối...

MISA giới thiệu danh sách các kế toán dịch vụ cho khối DN và HCSN

82
MISA xin giới thiệu danh sách các kế toán dịch vụ cho khối DN và HCSN. Đây là nguồn tham khảo, giúp các đơn vị có thể thuê được các kế toán dịch vụ có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu (Thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán,kiểm tra sổ sách, đào tạo kế toán, đào tạo MISA…)
 
Lưu ý:
1. MISA  là trung gian tổng hợp và cung cấp đơn vị dịch vụ kế toán (MISA không kinh doanh)
2. MISA sẽ gợi ý đơn vị và danh sách kế toán dịch vụ khi khách hàng MISA có nhu cầu trên các phương tiện hỗ trợ (tổng đài, Group facebook cộng đồng hỗ trợ, chatbot,…)
3. Đơn vị khách hàng (người tìm dịch vụ) xem link danh sách bên dưới và lựa chọn
4. Giá cả đơn vị tự trao đổi và thỏa thuận với nhau
5. Kế toán dịch vụ (bên cung cấp dịch vụ) cần tham gia danh sách trên vui lòng điền thông tin tại đây
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
 
 
 
Bài viết này hữu ích chứ?
Không