Kiến thức Đào tạo Làm thế nào để nhân viên chủ động hơn trong công việc?

Làm thế nào để nhân viên chủ động hơn trong công việc?

3
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTrong quá trình đào tạo và tư vấn cho lãnh đạo các doanh nghiệp, tôi thường được nghe 2 câu hỏi:

– Làm thế nào để nhân viên chủ động hơn trong công việc?

– Làm thế nào để bộ phận nhân sự không đánh giá sai người?

Đây có lẽ là thắc mắc chung của các lãnh đạo, các chủ doanh nghiệp. Xét thấy tầm quan trọng của vấn đề, cho nên tôi xin chia sẻ với bạn đọc về các giải pháp của mình cho các vấn đề nói trên. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin trình bày một cách tổng quát về cách thức xây dưng một đội ngũ nhân viên làm việc chủ động. Nội dung chi tiết cho từng vấn đề tôi sẽ trình bày trong những bài viết riêng. Về mặt nguyên tắc, để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ thực hiện qua các bước như sau:

 – Bước thứ nhất:

Tạo dựng tinh thần làm việc chủ động cho mỗi cá nhân? Vì tập thể là tập hợp của những cá nhân. Ta chỉ có thể có một tập thể làm việc chủ động khi từng thành viên trong đó là những người làm việc chủ động. Cho nên để giải quyết vấn đề về một đội ngũ làm việc chủ động thì trước hết ta cần phải giải quyết vấn đề về sự chủ động trong công viêc của mỗi cá nhân. Để tìm ra giải pháp cho vấn đề này, Chúng ta cần phải làm rõ các vấn đề sau:

– Thế nào là chủ động trong công việc?

– Nguyên nhân vì sao người lao động không chủ động trong công việc?

– Giải pháp khắc phục?

Trước hết chúng ta hãy làm rõ thế nào là chủ động trong công việc?

Một nhân viên làm việc chủ động là một người:

– Chủ động tìm việc, chủ động đề xuất công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, không chờ cấp trên sai bảo.

– Chủ động tìm kiếm và phát hịện các vấn đề, các rủi ro đang hiện hữu hoặc có thể xảy ra trong tương lai

– Chủ động lập kế hoạch giải quyết vấn đề (bao gồm: xác định các rào cản, nguyên nhân,.. và giải pháp thực thi)

– Chủ động thực thi giải pháp

– Chủ động đánh giá, kiểm tra và phản biện vấn đề

– Chủ động mở rộng vấn đề Nguyên nhân của việc người lao động không chủ động trong công việc?

Theo www.quantri.com.vn

Bài viết này hữu ích chứ?
Không