Kiến thức Đào tạo Không khó để tạo ấn tượng ở chỗ làm mới

Không khó để tạo ấn tượng ở chỗ làm mới

9

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Chúc mừng! Bạn vừa nhận được công việc mới. Bây giờ mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, mọi việc mới chỉ là khởi đầu. Trong thời gian làm việc đầu tiên bạn cần thuyết phục nhà tuyển dụng rằng việc họ lựa chọn bạn là một quyết định chính xác. Hãy tham khảo những lời khuyên của chuyên gia khi bắt tay vào công việc mới, đó là:
1. Chứng tỏ rằng bạn rất năng động và hăng hái được bắt tay ngay vào công việc.
2. Thảo luận về nhiệm vụ và trách nhiệm bạn đảm nhận, thiết lập những gì bạn ưu tiên. Đặt ra những thử thách nhưng phải là những thử thách có thể đạt được cũng như các mục tiêu ngắn và dài hạn
3. Để hòa nhập với môi trường mới một cách nhanh chóng, hãy tìm hiểu về công ty và cơ cấu tổ chức của nó càng kỹ càng tốt.
4. Xác định những người thành công nhất và được đánh giá cao nhất trong công ty, phân tích những lý do mang lại thành công cho họ. Coi họ là tấm gương để noi theo. Kết giao với những đồng nghiệp được đánh giá là nhân viên lý tưởng của công ty
5. Chuẩn bị kĩ càng cho các cuộc họp với sếp. Cố gắng dự đoán các câu hỏi và sẵn sàng đưa ra câu trả lời có tích cực và có cân nhắc. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn luôn nắm đầy đủ thông tin. Lưu trữ cho đến ngày sử dụng chúng cho những vấn đề hiện tại.
6. Tìm hiểu tất cả những gì có thể về kỹ năng giải quyết vướng mắc trong công việc. Khi bạn có một vấn đề cần giải quyết, hãy tháo gỡ nó một cách nhiệt tình và có hệ thống.
7. Tạo lập hình ảnh của một thành viên làm việc theo nhóm tốt bằng cách phát triển tốt các mối quan hệ trong công việc và mở rộng mối quan hệ với càng nhiều đồng nghiệp trong công ty càng tốt.
8. Tham gia đầy đủ chương trình đào tạo của công ty; tận dụng mọi cơ hội mở rộng kiến thức và phát triển các kỹ năng cần thiết liên quan đến công việc.
9. Rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm của bản thân cũng như của những người khác.
10. Làm nhiều hơn những quy định cụ thể trong hợp đồng của bạn. Xung phong đảm nhận các nhiệm vụ sẽ giúp nâng cao hình ảnh của bạn trong công ty
11. Hoàn thành mọi việc đúng hạn. Đừng hứa hẹn trừ khi bạn chắc chắn có thể thực hiện được.
12. Nâng cao uy tín về tính trung thực, lòng trung thành và sự chính trực.
13. Bởi vì bản mô tả công việc của bạn chính là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc của bạn do vậy ghi chép và hệ thống nó thường xuyên là việc rất quan trọng.

Theo Socola

Bài viết này hữu ích chứ?
Không