Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA

Các văn bản của nhà nước về kế toán

Một số văn bản của nhà nước về kế toánQuy định chungLuật kế toán: Ban hành ngày 17/6/2003 Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ...

Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán...

Ngày 30/03/2006, Bộ tài chính đã ra Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Quyết định...

QĐ số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ Kế...

Ngày 20/03/2006, Bộ Tài Chính đã ban hành QĐ số 15/2006/QĐ-BTC thay thế QĐ số 1141TC/QĐ/CĐKT áp dụng cho các doanh nghiệp theo chế...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833
Gọi ngay