Thông tư 121/2007/TT-BTC ra ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính

    Thông tư 121/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006...

Quyết định 09/2007/QĐ-BTP ra ngày 08 tháng 10 năm 2007 của...

        Ngày 08 tháng 10 năm 2007 Bộ Tư pháp ra Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP...

Công văn số 3267/TCT-CS hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai...

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của...

Công văn 6389/CT-TTHT của Cục thuế Hồ Chí Minh “Hướng dẫn...

        Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định...

Quản lý tài chính doanh nghiệp

         Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để...

Ngày 18/07/2007 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số...

        Theo đó, Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của người nộp thuế theo mẫu quy định và...

Bộ Tài Chính ra Quyết định số: 2476/QĐ-BTC về việc đính...

        Ngày 25 tháng 7 năm 2007 Bộ Tài Chính ra Quyết định số: 2476/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007...

Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một...

Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị...

Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của...

 Phần mềm MISA Mimosa.NET X1 đã áp dụng theo thông tư 01        Thông tư Số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài...

Thông tư 32/2007/TT-BTC về việc thi hành luật thuế GTGT và...

Thông tư 32/2007/TT-BTC ra ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và...

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Quyết...

Ngày 14/9/2006, Bộ Tài chínhban hành Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏvà vừa. “Chế độ Kế toán Doanh...

Các văn bản của nhà nước về kế toán

Một số văn bản của nhà nước về kế toánQuy định chungLuật kế toán: Ban hành ngày 17/6/2003 Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ...