Kiến thức Tải miễn phí trọn bộ tài liệu kế toán xây dựng đơn...

Tải miễn phí trọn bộ tài liệu kế toán xây dựng đơn giản, dễ dùng

587

Doanh nghiệp xây dựng với đặc thù trong quản lý tài chính với nhiều nghiệp vụ. Kế toán doanh nghiệp xây dựng sẽ thực hiện các công việc như:

  • Tính toán chi phí thực tế với dự toán ban đầu theo từng công trình, dự án tránh vượt định mức làm tăng giá vốn, giảm lợi nhuận.
  • Phân bổ chi phí sản xuất chung theo từng hạng mục, công trình, dự án
  • Chuẩn bị doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, công nợ,… theo công trình, dự án để trình gửi sếp
  • Quản lý công nợ phải thu theo hạn nợ và tuổi nợ để kịp thời lên kế hoạch thu nợ tránh bị chiếm dụng vốn

Nhằm hỗ trợ trong công tác quản lý tài chính kế toán cho doanh nghiệp sản xuất, MISA dành tặng anh chị kế toán bộ tài liệu dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất nhằm hỗ trợ anh chị trong công tác tài chính kế toán!

I. Khó khăn chung của kế toán doanh nghiệp xây dựng

Dự toán: Nhiều doanh nghiệp xây dựng nhận thầu công trình thi công không có sự toán. Nên khi quyết toán thuế bị bóc vật tư thừa dựa toán hoặc những khoản mua không xuất hóa đơn… dễ bị vi phạm thuế, bị phạt. Chi phí thực tế không giống với dự toán theo từng dự án, khó đối soát.

Quản lý hóa đơn mua – bán: Đa số những doanh nghiệp xây dựng quy mô nhỏ khi mua vật tư, vật liệu không có hóa đơn, không có thuế đầu vào nên khó quản lý.

Phân bổ chi phí từng hạng mục, công trình, dự án: Khó khăn trong việc tổng hợp chi phí sản xuất gây đến việc sai sót trong tính chi phí nghiệm thu.

Xác định giá vốn: Chưa biết cách quản lý công nợ theo hạn nợ, tuổi nợ nên dễ bị chiếm dụng vốn.

Kế toán doanh nghiệp xây dựng phải kiêm nhiệm nhiều công việc như giấy tờ, bảo hiểm, lương, chấm công…

II. Tải miễn phí trọn bộ tài liệu kế toán xây dựng đơn giản, dễ dùng

Nhằm giải quyết những khó khăn của kế toán trong việc quản lý tài chính, MISA đã tổng hợp các mẫu file excel và báo cáo nhằm giúp kế toán dễ dàng thực hiện công việc, bao gồm:

» Cách tính giá thành công trình xây dựng
» Bảng kê mua vào và bán ra
» File chấm công tự động, bảng lương
» File excel quản lý công nợ
» Cách lưu trữ chứng từ kế toán
» File excel chuyên kế toán xây dựng theo TT 133
» Quản lý XNT khi công trình Xây dựng
» Mẫu bảng lương đơn giản

Để nhận tài liệu cho kế toán doanh nghiệp xây dựng, anh chị vui lòng đăng ký nhận tài liệu tại đây:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Bài viết này hữu ích chứ?
Không