Kiến thức Hướng dẫn ghi sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Hướng dẫn ghi sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng

2239

Bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng thường được lập vào cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm). Mục đích của bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng là đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình biến động công nợ của tất cả đối tượng khách hàng của doanh nghiệp trong kỳ. Từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định về chính sách về thanh toán, thời hạn nợ, chiết khấu, khuyến mãi,… với với khách hàng.

I. Mẫu Sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Tuỳ vào nhu cầu thực tế quản lý của mỗi đơn vị mà bảng tổng hợp có thể khách đi một số chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhìn chung bảng tổng hợp phải đảm bảo phản ánh được những thông tin như số dư đầu và cuối kỳ, số phát sinh Nợ, Có trong kỳ.

Anh chị kế toán có thể tải ngay mẫu bảng Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng TẠI ĐÂY

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

II. Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng trên excel

 1. Mã số: Mã số từng khách hàng, lấy dữ liệu ở phần “Mã số” trong Cột diễn giải của Sổ chi tiết công nợ
 2. Tên nhà cung cấp: Ghi rõ tên của từng khách hàng
 3. Số dư đầu kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
 4. Số dư đầu kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
 5. Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Lấy từ “Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ
 6. Số phát sinh trong kỳ bên Có: Lấy từ “Tổng số phát sinh Có trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ
 7. Số dư cuối kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
 8. Số dư cuối kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
 9.  Dòng “Cộng”: Cộng toàn bộ số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có của các nhà cung cấp

III. Các hàm excel sử dụng

 • Để tính số dư đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ ta sử dụng hàm VLOOKUP, SUMIFS;
 • Để tối ưu và đảm bảo dữ liệu chính xác khi thay đổi khoảng thời gian thì ta sử dụng thêm các hàm MIN, MAX;

MISA tặng bạn Bảng tổng hợp công nợ phải thu, tải tài liệu MIỄN PHÍ tại đây:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đăng ký form nhận ngay demo phần mềm
kế toán MISA SME 15 ngày miễn phí
Bài viết này hữu ích chứ?
Không