Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Mẫu biểu Tải miễn phí: Trọn bộ file excel theo vị trí công việc...

Tải miễn phí: Trọn bộ file excel theo vị trí công việc kế toán

1436

Kế toán – vị trí thu nhận và xử lý tất cả những thông tin về tài sản hay các vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán là giúp điều chỉnh cũng như phát huy được mọi mặt, kiểm soát nguồn vốn, nguồn thu hay thực hiện các giao dịch liên quan đến tài chính hay thuế tại các cơ quan. Tùy thuộc vào vị trí mà có yêu cầu công việc kế toán cụ thể khác nhau. Các vị trí công việc kế toán như:

1. Kế toán trưởng

 • Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
 • Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.
 • Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
 • Lập – trình bày báo cáo tài chính

2. Kế toán tổng hợp

 • Lập báo cáo tài chính
 • Tổng hợp và lưu trữ các loại sổ sách chứng từ
 • Ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của Doanh nghiệp.

3. Kế toán công nợ

 • Theo dõi công nợ phải thu – trả đối với khách hàng – nhà cung cấp
 • Lên sổ tổng hợp báo cáo tình hình công nợ trong ngày, trong tháng

4. Kế toán thuế

 • Lập tờ khai  thuế môn bài vào nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế.
 • Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.
 • Cuối tháng lập báo cáo  thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có).
 • Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT,thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TND quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

6. Kế toán bán hàng

 • Thực hiện các công tác của một nhân viên bán hàng
 • Lập hóa đơn, chứng từ cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; theo dõi nhập xuất hàng hóa, lập bảng kê hàng hóa bán ra theo mẫu tờ khai thuế GTGT
 • Tập hợp và lập báo cáo tình hình bán hàng cho cấp trên.

Để hỗ trợ anh chị em kế toán, MISA SME đã tổng hợp đầy đủ các file excel theo yêu cầu từng vị trí với những báo cáo, chứng từ, mẹo hướng dẫn, kiểm tra sổ sách, lên biểu bảng….

Đăng ký nhận trọn bộ file excel theo vị trí công việc kế toán tại đây:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không