Ngân hàng điện tử (JetPay BankHub) trong các gói phần mềm kế toán trên cho phép khách hàng sử dụng 1.000 chứng từ chuyển tiền/năm
 • Gia hạn sử dụng cho bản trả phí định kỳ

  Mua ngay
 • Chuyển đổi sang gói nhiều nghiệp vụ hơn

  Mua ngay
 • Chuyển đổi giữa bản trả phí 1 lần và bản trả phí định kỳ

  Mua ngay
Khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2021 trở về trước Mua ngay

GÓI DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH MÔ TẢ CHI TIẾT
Đào tạo tập trung trực tuyến
950.000 Người/Khóa
Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến
Thời gian: 02 ngày làm việc (08 tiếng)
Mua ngay
Đào tạo 1 kèm 1 trực tuyến
7.950.000 Khóa
Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến
Thời gian: 02 ngày làm việc (08 tiếng). Trường hợp khách hàng muốn thêm thời gian thì phí đào tạo bổ sung là 4.000.000đ/ngày
Mua ngay
Tư vấn triển khai
20.000.000 Gói
Phạm vi công việc: Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất
Thời gian: Tối đa 3 ngày làm việc (08 tiếng). Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 6.000.000đ/ngày.
Mua ngay
Thay đổi giấy phép sử dụng
650.000 Lần Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng hết hạn bảo hành/cập nhật khi thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên đăng ký kinh doanh. Mua ngay
Thiết lập mẫu chứng từ
Miễn phí Mẫu Khách hàng chọn mẫu chứng từ mặc định trong kho mẫu sẵn có của MISA đã thiết lập.
2.000.000 Mẫu Khách hàng chọn mẫu chứng từ mặc định của MISA và chỉ thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới).
Thỏa thuận Mẫu Thiết lập mẫu chứng từ theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm).

Lưu ý

 1. Phần mềm MISA SME 2022 thanh toán phí duy trì dịch vụ phần mềm hàng năm
 2. Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2021

Câu hỏi thường gặp

Trong thời gian sử dụng phần mềm, Quý khách được cập nhật miễn phí lên các phiên bản mới của phần mềm

Hết thời gian sử dụng, Quý khách vẫn được sử dụng phần mềm để xem/in chứng từ, sổ sách, báo cáo đã lập nhưng không được thực hiện các chức năng khác của phần mềm.

- Quý khách có thể bổ sung thêm người dùng, bằng cách mua thêm các gói 03 người dùng trên gói nghiệp vụ đang sử dụng, tối thiểu 01 gói/lần.
- Số tiền mua thêm người dùng được tính theo thời gian sử dụng phần mềm còn lại của Quý khách

Ví dụ:
Quý khách đang sử dụng gói Standard, 03 người dùng, thời hạn sử dụng phần mềm đến 30/06/2024. Ngày 01/01/2022, Quý khách muốn bổ sung thêm 03 người dùng trên gói này:
- Quý khách cần mua thêm 1 gói 3 người dùng trên gói Standard, với mức phí 3.550.000 VND/gói/năm.
- Thời hạn sử dụng phần mềm còn lại của Quý khách là: 30 tháng ==> Số tiền mua thêm 1 gói 3 người dùng trên gói Standard trong 30 tháng = 3.550.000/12 tháng * 30 tháng = 8.875.000 VND

Trường hợp Quý khách muốn chuyển đổi lên gói nhiều nghiệp vụ hơn, Quý khách cần thanh toán cho MISA khoản chênh lệch giữa hai gói theo thời gian sử dụng phần mềm còn lại.

Ví dụ:
Quý khách đang sử dụng gói Standard, 03 người dùng, thời hạn sử dụng phần mềm đến 31/12/2023. Ngày 01/08/2021, Quý khách chuyển đổi lên gói Professional, thời hạn sử dụng phần mềm và số lượng người dùng không đổi.
Số tiền nâng cấp lên gói Professional = (5.950.000 - 4.450.000)/12 * 29 tháng = 3.625.000 VND

Trong thời gian sử dụng phần mềm, Quý khách được MIỄN PHÍ thay đổi thông tin đơn vị sử dụng (tên công ty, địa chỉ). Xem hướng dẫn thay đổi thông tin dịch vụ tại đây.
Ngoài thời gian sử dụng phần mềm, để thay đổi thông tin dịch vụ Quý khách cần phải gia hạn sử dụng phần mềm.

Trường hợp Quý khách đang sử dụng phần mềm MISA SME phiên bản trả phí định kỳ muốn chuyển sang phiên bản Trả phí 1 lần, Quý khách cần thanh toán cho MISA số tiền chuyển đổi bằng giá bán mới gói nghiệp vụ Quý khách lựa chọn trên phiên bản trả phí 1 lần, theo giá bán công bố tại thời điểm thanh toán.