Tự động phân bổ khấu hao TSCĐ ngay trên phần mềm
Doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC.
Tự động phân bổ khấu hao TSCĐ ngay trên phần mềm
Quản lý danh sách tscđ
Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…
Quản lý danh sách tscđ
Tự động phân bổ khấu hao
Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, từng phòng ban, từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tự động phân bổ chi phí tính khấu bao cho từng bộ phận sử dụng để tính lãi lỗ theo bộ phận.
Tự động phân bổ khấu hao
Ghi giảm tscđ
Lập chứng từ ghi giảm cho một hay nhiều TSCĐ cùng lúc, tự động định khoản bút toán ghi giảm.
Ghi giảm tscđ
deco
Quản lý tài sản cố định dễ dàng hơn với MISA SME.NET
 • Đánh giá lại TSCĐ
  Đánh giá lại TSCĐ
  Cho phép điều chỉnh giá trị còn lại, thời gian sử dụng, hao mòn lũy kế
 • Thực hiện công tác kiểm kê CCDC nhanh chóng
  Thực hiện công tác kiểm kê CCDC nhanh chóng
  Kế toán in được danh sách tài sản để cùng cán bộ quản lý tài sản đối chiếu và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch
 • Đầy đủ sổ sách theo quy định
  Đầy đủ sổ sách theo quy định
  Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ Sổ TSCĐ, thẻ TSCĐ… và cho phép kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị
 • Tiện ích khác
  Tiện ích khác
  Cho phép ghi tăng CCDC từ sổ khác sổ đang làm việc và đính kèm các tài liệu liệu quan đến TSCĐ được ghi tăng như: Biên bản giao nhận TSCĐ, hồ sơ kỹ thuật… để tiện tra cứu khi cần
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
TSCĐ là gì? Thế nào mới được coi là TSCĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ là gì? Cách hạch toán như thế nào?
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn