Tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương cho doanh nghiệp

Hỗ trợ kế toán thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính.
Tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương cho doanh nghiệp

Lập bảng chấm công chi tiết

Cho phép chấm công theo buổi hoặc theo thời gian chi tiết đến từng nhân viên và tự đặt tên cho từng bảng chấm công để dễ dàng theo dõi.
Lập bảng chấm công chi tiết

Lập bảng chấm công tổng hợp

Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp, hay nhập khẩu kết quả chấm công tổng hợp của bộ phận nhân sự vào phần mềm; Lập bảng tổng hợp chấm công từ bảng chi tiết chấm công, hay tự lập mới bảng tổng hợp công theo buổi, hay theo giờ.
Lập bảng chấm công tổng hợp

Lập bảng tính lương

Cho phép lập nhiều kỳ tính lương trong một tháng, đáp ứng cho đơn vị trả lương cho nhân viên nhiều lần trong tháng; tính lương theo thời gian, hệ số, hay theo mức lương thỏa thuận của doanh nghiệp. Phần mềm tự động tính, phân bổ và hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN tạm tính.
Lập bảng tính lương
deco

Nhẹ gánh nghiệp vụ tiền lương với MISA SME.NET

 • In bảng lương, phiếu lương theo đúng mẫu quy định

  In bảng lương, phiếu lương theo đúng mẫu quy định

  Kế toán có thể in được Bảng lương theo đúng mẫu quy định và có thể tự thiết kế mẫu phiếu lương để đưa vào phần mềm sử dụng
 • Phân bổ chi phí lương

  Phân bổ chi phí lương

  Cho phép phân bổ chi phí lương theo bộ phận, phòng ban hoặc theo nhân viên để xác định lãi lỗ, tính giá thành
 • Tự động hạch toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính

  Tự động hạch toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính

  Chương trình tự động hạch toán chi phí lương theo đúng tỷ lệ đã phân bổ cho từng bộ phận/ phòng ban và lập chứng từ trả lương và thanh toán các khoản bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính
 • Luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về biểu tính thuế, mức lương tối thiểu

  Luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về biểu tính thuế, mức lương tối thiểu

  Luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN, mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc, giúp Doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước về tính và trả lương

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Lương cơ bản là gì? Cách tính lương cơ bản 2019 kế toán viên cần biết
Không phát sinh tiền lương, doanh nghiệp có cần nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn