Doanh nghiệp ngành nghề
Truyền thông, quảng cáo

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng; xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho; Báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ;…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi đang gặp phải?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ của từng hợp đồng, để đánh giá kết quả hợp đồng hiện tại và làm căn cứ báo giá cho các hợp đồng tiếp theo
 • Khó khăn trong việc kiểm soát các khoản mục chi phí (Chi phí nghệ sĩ, Thuê hội trường, công tác phí, Khác,…)
 • Không quản lý tuổi nợ và hạn nợ để đốc thúc thu hồi công nợ dẫn đến bị chiếm dụng vốn, phát sinh chi phí trích lập dự phòng
 • Khó khăn trong việc phân bổ chi phí chung (nhân công, khấu hao máy móc thiết bị, CCDC) cho từng hợp đồng dẫn đến dễ sai sót khi tính giá thành
 • Mất nhiều thời gian, công sức trong việc theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng, dự án

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực truyền thông, quảng cáo

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, dự án nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh và là cơ sở đưa ra chính sách giá phù hợp
 • Quản lý tuổi nợ và hạn nợ

  Quản lý tuổi nợ và hạn nợ

  Khi kế toán lập chứng từ bán hàng, phần mềm cho phép khai báo hạn thanh toán và sẽ tự động thống kê lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ
 • Kiểm soát các chi phí

  Kiểm soát các chi phí

  Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí (Chi phí nghệ sĩ, Thuê hội trường, công tác phí,…)
 • Phân bổ chi phí chung

  Phân bổ chi phí chung

  Khi tập hợp chi phí cho từng sự kiện, phần mềm cho phép phân bổ các chi phí chung (nhân công, khấu hao máy móc thiết bị, CCDC) cho các sự kiện
 • Theo dõi công nợ tạm ứng

  Theo dõi công nợ tạm ứng

  Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên theo từng hợp đồng, thanh/quyết toán theo từng lần tạm ứng
 • Theo dõi công nợ nhà cung cấp

  Theo dõi công nợ nhà cung cấp

  Phần mềm cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ phải thu/phải trả theo từng hợp đồng giúp kế toán tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo

Hướng dẫn hạch toán kế toán Công ty truyền thông, quảng cáo
Hướng dẫn kế toán hạch toán chi phí quảng cáo Google, Facebook mới nhất
Những kinh nghiệm quý giá khi làm kế toán công ty truyền thông, quảng cáo
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn