Dự báo chính xác dòng tiền thu, chi, tồn quỹ trong tương lai

Dự báo chính xác dòng tiền tiền thu, chi, tồn quỹ trong tương lai

Đầy đủ nghiệp vụ thu, chi tiền mặt

Kế toán có thể thu tiền của một hoặc nhiều khách hàng trên cùng một Phiếu thu, theo dõi tổng số tiền thu được theo từng nhân viên.
Đầy đủ nghiệp vụ thu, chi tiền mặt

In phiếu thu/chi theo nhiều khổ giấy, loại giấy

In theo nhiều khổ giấy (A4, A5), theo nhiều loại giấy (giấy thường, Giấy cuộn,…). Tự thiết kế các biểu mẫu Phiếu thu, Phiếu chi theo đặc thù của doanh nghiệp để in từ phần mềm.
In phiếu thu/chi theo nhiều khổ giấy, loại giấy

Tự động đối chiếu sổ quỹ và sổ kế toán tiền mặt.

Tự động đối chiếu Sổ chi tiết tiền mặt và Sổ quỹ, kịp thời phát hiện chênh lệch, tiết kiệm thời gian đối chiếu.
Tự động đối chiếu sổ quỹ và sổ kế toán tiền mặt
deco

Nghiệp vụ quỹ trở nên dễ dàng hơn với MISA SME.NET

 • Tự động hóa tác nghiệp với Thủ quỹ

  Tự động hóa tác nghiệp với Thủ quỹ

  Thủ quỹ sẽ nhận được thông tin ngay sau khi kế toán lập phiếu thu chi. Thủ quỹ chỉ cần kiểm tra thông tin sau đó ghi vào sổ quỹ tiết kiệm
 • Dự báo dòng tiền thu/chi

  Dự báo dòng tiền thu/chi

  Tự động xác định số tồn tiền mặt trong tương lai giúp doanh nghiệp kịp thời ra quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả
 • Thu/chi tiền theo nhiều loại ngoại tệ

  Thu/chi tiền theo nhiều loại ngoại tệ

  Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền theo nhiều loại ngoại tệ (USD, EUR, …). Tự động tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân
 • Đầy đủ sổ sách theo quy định

  Đầy đủ sổ sách theo quy định

  Cung cấp các Sổ quỹ, Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ theo quy định. Cho phép in Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ theo tài khoản, loại tiền

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Nghiệp vụ quản lý quỹ trong phần mềm kế toán MISA SME.NET
Hướng dẫn cách xử lý khi quỹ tiền mặt bị âm
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn