Cho Doanh nghiệp thương mại

Cung cấp đầy đủ báo cáo, biểu đồ phân tích doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo sản phẩm, dịch vụ, hợp đồng

Tại sao MISA SME.NET phù hợp với doanh nghiệp thương mại?

Với MISA SME.NET, cập nhật dự báo dòng tiền nhanh chóng – chính xác giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn
Lợi ích SME
 • Quản trị tình hình tài chính kế toán mọi lúc, mọi nơi qua mobile
 • Tự động nhập liệu chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm thời gian, chính xác hơn
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý hàng tồn kho chặt chẽ theo số lô hạn dùng, mã quy cách… Theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ chi tiết đến từng cửa hàng, đại lý
 • Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ kế toán theo quy định: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng

Tính năng ưu việt của MISA SME.NET

 • Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho

  Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho

  Theo dõi và tự động cảnh báo tồn kho tối thiểu từng mặt hàng
  Đầy đủ PP tính giá xuất kho: Thực tế đích danh; Nhập trước – xuất trước; Bình quân gia quyền
  Tự động tổng hợp tồn kho theo từng mặt hàng (theo số lô, hạn dùng, đơn vị tính, quy cách…), kho, nhóm mặt hàng
 • Tính năng ưu việt của MISA SME.NET
 • Quản lý công nợ

  Quản lý công nợ

  Phải thu: Khách hàng theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng, dự án, nhân viên bán hàng
  Phải trả nhà cung cấp theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng
  Theo dõi công nợ theo tuổi nợ, hạn nợ
 • Quản lý chi phí

  Quản lý chi phí

  Tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng…)
  Tự động phân bổ chi phí chung cho từng bộ phận
  Đầy đủ báo cáo chi phí theo từng khoản mục chi, phòng kinh doanh, cửa hàng, chi nhánh, toàn công ty, đơn hàng, hợp đồng…
 • Quản lý doanh thu

  Quản lý doanh thu

  Cho phép quản lý doanh thu theo mặt hàng, hãng sản xuất, nhân viên, bộ phận kinh doanh, cửa hàng, đại lý, thị trường, đơn hàng, hợp đồng, dự án…
 • Xác định lãi/lỗ

  Xác định lãi/lỗ

  Tự động tổng hợp lãi/lỗ theo: Đơn hàng, hợp đồng, dự án; Theo phòng kinh doanh, cửa hàng, chi nhánh, toàn công ty

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp thương mại

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • KHUYÊN DÙNG
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp thương mại

Phân loại chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
Quy trình làm sổ sách kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại