Quản lý hợp đồng theo từng dự án, từng thị trường, từng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng

Cung cấp nhiều báo cáo quản trị giúp giám đốc và kế toán dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án.
Quản lý hợp đồng theo từng dự án, từng thị trường, từng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng

Quản lý danh sách hợp đồng phát sinh

Kế toán dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, thị trường…Mọi thông tin, chứng từ phát sinh liên quan đến đều được tổng hợp về danh sách hợp đồng giúp kế toán dễ dàng quản lý và theo dõi.
Quản lý danh sách hợp đồng phát sinh

Theo dõi đầy đủ thông tin trên hợp đồng

Trên mỗi hợp đồng, kế toán có thể theo dõi giá trị hợp đồng, giá trị thanh lý, tình hình thu tiền, xuất hóa đơn, dự kiến chi, số lượng hàng hóa dịch vụ đã giao cho khách hàng. Đặc biệt giúp theo dõi, quản lý tiến độ thanh toán nhiều đợt của hợp đồng dịch vụ, mua bán nhà …. và nhắc nhở các hợp đồng đến hạn thanh toán.
Theo dõi đầy đủ thông tin trên hợp đồng

Ghi nhận doanh số hợp đồng

Cho phép kế toán ghi nhận doanh số của từng hợp đồng cho một hay nhiều nhân viên để có thể xác định được doanh số đạt được của từng nhân viên hàng tháng, đối chiếu và chốt bảng doanh số với từng bộ phận kinh doanh.
Ghi nhận doanh số hợp đồng
deco

Theo dõi và quản lý hợp đồng đơn giản hơn với MISA SME

 • Cung cấp nhiều báo cáo quản trị đa dạng

  Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng và thiết lập theo nhu cầu

  Cung cấp hệ thống báo cáo quản trị đa chiều, giúp giám đốc và kế toán dễ dàng thống kê và phân tích được các số liệu liên quan đến doanh thu, chi phí, lãi lỗ, công nợ theo hợp đồng, theo dự án, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng… Đồng thời, cho phép tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị và xuất khẩu theo nhiều đạng dạng file (doc, pdf, xls)
 • Lập hợp đồng từ đơn hàng hoặc nhân bản hợp đồng

  Lập hợp đồng nhanh chóng từ đơn hàng hoặc nhân bản hợp đồng

  Tiện ích cho phép kế toán lập hợp đồng từ đơn hàng hoặc nhân bản từ các hợp đồng đã lập trước đó để tiết kiệm thời gian không phải nhập lại thông tin.
 • Theo dõi tình trạng hợp đồng

  Theo dõi tình trạng hợp đồng

  Cho phép xem theo tình trạng của hợp đồng, xem theo bộ phận/ phòng ban, theo mặt hàng, nhóm hàng…
 • Tự lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị

  Theo dõi và quản lý công nợ theo nhiều đợt thanh toán

  Cho phép khai báo lịch thanh toán theo nhiều đợt khác nhau: chi tiết ngày thanh toán, tỷ lệ thanh toán, số tiền thanh toán… của từng đợt theo quy định trên hợp đồng. Từ đó theo dõi và quản lý được số tiền đã thu theo từng đợt, nhắc nhở đợt thanh toán đến hạn…. giúp thu hồi công nợ nhanh chóng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Quy định về màu mực chữ ký trên hợp đồng, hóa đơn, chứng từ kế toán
Vi phạm hợp đồng kinh tế, kế toán hạch toán như thế nào?
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn