Quản lý nhiệm vụ, lịch hẹn của bản thân và nhân viên một cách hiệu quả

Quản lý công việc và lịch hẹn dễ dàng, nâng cao hiệu quả làm việc của kế toán và giám đốc doanh nghiệp.
Quản lý nhiệm vụ, lịch hẹn của bản thân và nhân viên một cách hiệu quả

Quản lý công việc, nhiệm vụ

Cho phép khai báo và quản lý danh sách nhiệm vụ chi tiết đến từng loại công việc, tình trạng thực hiện, mức độ ưu tiên và % hoàn thành.
Quản lý công việc, nhiệm vụ

Quản lý lịch hẹn

Cho phép khai báo và quản lý danh sách lịch hẹn chi tiết gồm: Nội dung cuộc hẹn, Địa điểm hẹn, Thời gian bắt đầu, kết thúc cuộc hẹn.
Quản lý lịch hẹn

Tự động nhắc việc

Cho phép thiết lập ngày, giờ để chương trình tự động nhắc việc, tránh tình trạng bị quên việc.
Tự động nhắc việc
deco

Nghiệp vụ quỹ trở nên dễ dàng hơn với MISA SME.NET

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm
25 nội dung công việc kế toán cần làm vào cuối năm tài chính 2019 và đầu năm 2020
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn