Doanh nghiệp ngành nghề
Dược phẩm

Cung cấp đầy đủ báo cáo, biểu đồ phân tích doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo mặt hàng, nhóm hàng hóa,…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp dược phẩm
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp dược phẩm đang gặp phải?
 • Chưa quản lý được tồn kho hàng hóa theo số lô và hạn dùng dẫn đến tiêu hủy hàng hóa quá hạn
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng hãng, mặt hàng để có kế hoạch nhập hàng, bán hàng, marketing
 • Chưa nắm bắt kịp thời doanh thu theo trình dược viên, cửa hàng, đại lý để động viên, khen thưởng
 • Chưa quản lý tốt nhập, xuất, tồn hàng hóa theo nhiều đơn vị tính
 • Gặp khó khăn trong việc tổng hợp đơn đặt hàng từ khách hàng, các cửa hàng, NVKD để tính toán số lượng hàng nhập hàng

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực dược phẩm

 • Quản lý tồn kho hàng hóa

  Quản lý tồn kho hàng hóa

  Cho phép theo dõi xuất nhập tồn kho của hàng hóa theo số lô và hạn sử dụng, cung cấp hệ thống báo cáo hàng hóa sắp hết hạn
 • Doanh thu theo hãng, mặt hàng

  Doanh thu theo hãng, mặt hàng

  Phần mềm cho phép xem báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng hóa dịch vụ, thị trường giúp doanh nghiệp có những chính sách phù hợp
 • Doanh thu theo trình dược viên

  Doanh thu theo trình dược viên

  Phần mềm cho phép nhập kèm tên nhân viên bán hàng và mã thống kê theo khu vực bán hàng khi lập chứng từ bán
 • Quản lý thuốc đã giao

  Quản lý thuốc đã giao

  Doanh nghiệp sẽ theo dõi mỗi trình dược viên như 1 kho hàng hóa, trình dược viên nào bán hàng chỉ cần chọn đúng kho của trình dược viên đó
 • Tổng hợp đơn đặt hàng

  Tổng hợp đơn đặt hàng

  Phần mềm cho phép lập đơn mua hàng từ nhiều đơn đặt hàng của nhiều KH, trình dược viên, cửa hàng, đại lý
 • Phân bổ chi phí chung

  Phân bổ chi phí chung

  Phần mềm cho phép Phân bổ chi phí chung về nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung (khấu hao máy móc, điện nước,…) cho từng đơn đặt hàng

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn
cho doanh nghiệp lĩnh vực dược phẩm

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp dược phẩm

Những nghiệp vụ cơ bản của kế toán công ty dược phẩm
Kế toán công ty dược phẩm làm những gì?
Cách hạch toán kế toán đơn vị kinh doanh dược phẩm
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn