Doanh nghiệp ngành nghề
Vận tải, logistic, kho bãi

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Theo dõi hàng hóa có nhiều đặc tính (màu sắc, kích cỡ,…), theo số lô hạn dùng, lập biên bản kiểm kê, kiểm soát xuất kho,…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi đang gặp phải?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng, đầu xe, tuyến xe, mảng vận chuyển
 • Khó khăn trong việc quản lý tồn kho theo số khung, số máy, dòng xe, hãng xe, màu sắc dẫn đến mất thời gian, dễ xảy ra sai sót khi kiểm kê báo cáo hàng tồn kho, tính giá vốn xuất kho
 • Khó khăn trong việc quản lý, theo dõi chi tiết tình hình khấu hao, đánh giá lại tài sản dẫn đến sai sót khi phân bổ chi phí vào từng hợp đồng
 • Không kiểm soát được các chi phí của từng hợp đồng, đầu xe, mảng vận chuyển (lương tài xế, xăng, công tác phí, phí cầu đường, phí bảo hiểm, phí sửa chữa, bảo dưỡng, lưu kho, vận chuyển,…)
 • Mất thời gian trong việc kiểm tra đối chiếu các khoản thu hộ, chi hộ của khách hàng (phí thông quan, cước vận tải,…)

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, logistic, kho bãi

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, đầu xe giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp
 • Kiểm soát các chi phí

  Kiểm soát các chi phí

  Phần mềm cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí (lương tài xế, xăng, công tác phí, phí cầu đường, lưu kho,…)
 • Quản lý việc tạm ứng

  Quản lý việc tạm ứng

  Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên theo từng hợp đồng, đồng thời cho phép thanh, quyết toán theo từng lần tạm ứng
 • Theo dõi khấu hao tài sản

  Theo dõi khấu hao tài sản

  Phần mềm cho phép khấu hao tài sản tự động và chính xác, kế toán có thể xác định lại giá trị của TSCĐ một cách nhanh chóng sau mỗi lần bảo trì, sửa chữa bằng bút toán tự động
 • Đối chiếu thu hộ, chi hộ

  Đối chiếu thu hộ, chi hộ

  Phần mềm cho phép khai báo, hạch toán và xem báo cáo các khoản thu hộ, chi hộ (phí thông quan, cước vận tải,…) giúp kế toán hạn chế sai sót
 • Quản lý hàng ký gửi tại kho bãi

  Quản lý hàng ký gửi tại kho bãi

  Phần mềm cho phép khai báo danh sách kho; theo dõi việc xuất, nhập, tồn theo từng kho của hàng ký gửi

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn
cho doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, logistic, kho bãi

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi

Hướng dẫn định khoản kế toán doanh nghiệp vận tải
Hướng dẫn tính định mức nhiên liệu trong doanh nghiệp vận tải
Hướng dẫn quy trình kế toán công ty logistics
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn