Cho Doanh nghiệp dịch vụ

Dễ dàng nắm bắt doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, công nợ,… từng đơn hàng, hợp đồng

Tại sao MISA SME phù hợp với doanh nghiệp dịch vụ?

Với MISA SME, quản lý chi phí chặt chẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn
Lợi ích SME
 • Tức thời nắm bắt doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, công nợ,… ngay trên mobile kịp thời ra quyết định điều hành
 • Theo dõi, phân tích chi phí theo từng khoản mục chi để cắt giảm các khoản không cần thiết dẫn đến giảm lợi nhuận
 • Tự động phân bổ chi phí chung cho từng đơn hàng, hợp đồng giúp xác định lãi/lỗ chính xác hơn
 • Quản lý công nợ phải thu theo hạn nợ, tuổi nợ và dễ dàng theo dõi tiến độ thanh toán từng đợt với hợp đồng dịch vụ thanh toán theo từng giai đoạn, nhắc nhở các hợp đồng đến hạn thanh toán để kịp thời lên kế hoạch thu nợ tránh bị chiếm dụng vốn

Tính năng ưu việt của MISA SME

 • Quản lý công nợ

  Quản lý công nợ

  Phải thu: Khách hàng theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng; Tạm ứng nhân viên
  Phải trả nhà cung cấp theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng
  Theo dõi công nợ theo tuổi nợ, hạn nợ, theo tiến độ thanh toán từng đợt của hợp đồng bán
 • Quản lý chi phí

  Quản lý chi phí

  Tự động phân bổ chi phí chung cho từng bộ phận
  Theo dõi chi phí theo từng khoản mục chi
  Đầy đủ báo cáo chi phí theo: Phòng kinh doanh, chi nhánh, toàn công ty, đơn hàng, hợp đồng…
 • Quản lý doanh thu

  Quản lý doanh thu

  Cho phép quản lý doanh thu theo: Loại dịch vụ, đơn hàng, hợp đồng, khách hàng, nhân viên, bộ phận kinh doanh, chi nhánh, toàn công ty…
 • Xác định lãi/lỗ

  Xác định lãi/lỗ

  Tự động tổng hợp lãi/lỗ theo: Đơn hàng, hợp đồng, dự án; Theo phòng kinh doanh, cửa hàng, chi nhánh, toàn công ty
Tính năng ưu việt của MISA SME

MISA SME – Sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp dịch vụ

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • KHUYÊN DÙNG
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp dịch vụ

Một số lưu ý đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistic
Các công việc cần làm của kế toán công ty dịch vụ tour du lịch, tổ chức sự kiện
Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thiếu chứng từ thì thuế suất GTGT thế nào?