Doanh nghiệp ngành nghề
Tư vấn thiết kế xây dựng

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng; Tính giá thành dịch vụ; Theo dõi công nợ;…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi đang gặp phải?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ của từng hợp đồng, để đánh giá kết quả hợp đồng hiện tại làm căn cứ báo giá cho các hợp đồng tiếp theo
 • Khó khăn trong việc kiểm soát các khoản mục chi phí (đo đạc, trắc địa, đánh giá độ lún,…) để cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết
 • Không quản lý tiến độ công nợ theo từng dự án, hợp đồng để đốc thúc thu hồi công nợ
 • Khó khăn trong việc theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng, dự án
 • Kế toán mất nhiều thời gian, công sức trong việc theo dõi công nợ của từng nhà cung cấp/khách hàng theo từng hợp đồng

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, dự án và là cơ sở đưa ra chính sách giá phù hợp trong tương lai
 • Quản lý tiến độ công nợ

  Quản lý tiến độ công nợ

  Phần mềm cho phép theo dõi báo cáo công nợ chi tiết theo từng hợp đồng, dự án từ đó thu hồ công nợ kịp thời
 • Kiểm soát chi phí

  Kiểm soát chi phí

  Phần mềm cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục (đo đạc, trắc địa, đánh giá độ lún,…)

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn
cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng

Mô tả công việc kế toán ngành nội thất
Công việc cần làm của kế toán công ty tư vấn thiết kế xây dựng
Phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty tư vấn thiết kế xây dựng
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn