Phần mềm kế toán doanh nghiệp
Đầy đủ tính năng và tiện lợi

Khám phá 18 phân hệ như phân tích tài chính, quỹ, ngân hàng mua hàng, bán hàng và nhiều hơn nữa
Đăng ký nhận tư vấn
Trải nghiệm miễn phí đến 15 ngày

Xây dựng bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả với MISA SME

Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi
Video tính năng MISA SME Video tính năng MISA SME
deco

Nhập liệu nhanh, chuẩn, an toàn

Tự động nhận và hạch toán chứng từ mua – bán hàng, thu tiền gửi,.. giúp nhập liệu nhanh chóng, chuẩn xác. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ đầu vào phòng tránh rủi ro

Kết nối liên thông với các hệ thống khác

Kê khai nộp thuế, kí số ngay trên tờ khai, lấy dữ liệu bán hàng, dữ liệu ngân hàng, hạch toán hóa đơn điện tử.. trên 1 phần mềm duy nhất giúp thuận tiện hơn

Nắm bắt tình hình tài chính trên mobile

Số liệu tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ, Tiền, Hàng tồn kho, Tình hình sức khỏe doanh nghiệp… được cập nhật tự động ngay trên mobile

Các tính năng giúp cho công việc kế toán trở nên đơn giản hơn

 • Phân tích tài chính

  Phân tích tài chính

  Giám đốc dễ dàng nắm bắt thông tin về sức khỏe doanh nghiệp với nhiều biểu đồ phân tích, báo cáo quản trị
 • Quỹ

  Quỹ

  Nắm bắt tức thời số dư, tự động đối chiếu phát hiện chênh lệch và xử lý kết quả kiểm kê quỹ
 • Thủ quỹ

  Thủ quỹ

  Tự động phát hiện, xử lý chênh lệch giữa Sổ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt khi kiểm kê quỹ
 • Ngân hàng

  Ngân hàng

  Kết nối ngân hàng số, tự động đối chiếu chứng từ thu chi với sổ phụ ngân hàng ngay tại văn phòng
 • Mua hàng

  Mua hàng

  Tự động hạch toán hóa đơn điện tử đầu vào. Phân bổ chi phí và theo dõi chi tiết công nợ theo từng hóa đơn
 • Bán hàng

  Bán hàng

  Kết nối phần mềm bán hàng, tự động hạch toán doanh thu. Lập kế hoạch thu nợ, theo dõi nợ theo hóa đơn, tính lãi nợ
 • Quản lý hóa đơn

  Quản lý hóa đơn

  Quản lý theo cả 3 loại hoá đơn: điện tử, đặt in, tự in. Tuân thủ NĐ 119, TT 32, TT 39 và TT 68
 • Thuế

  Thuế

  Tự động lập tờ khai thuế GTGT theo cả 2 phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Kê khai thuế qua mạng nhờ MISA MTAX
 • Hợp đồng

  Hợp đồng

  Theo dõi tiến độ, quản lý doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, dự án, nhóm hợp đồng
 • Kho, thủ kho

  Kho, thủ kho

  Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính, số lô, hạn dùng, mã quy cách. Tự động đối soát để xử lý chênh lệch
 • Công cụ dung cụ

  Công cụ dụng cụ

  Phân bổ chi phí cho từng công cụ dụng cụ một lần hoặc nhiều lần để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh
 • Tài sản

  Tài sản

  Tính khấu hao và phân bổ chi phí tài sản cố định cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí
 • Tiền lương

  Tiền lương

  Chấm công và tính lương theo hệ số, mức lương tối thiểu, thời gian, sản phẩm hoặc theo thỏa thuận
 • Giá thành

  Giá thành

  Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng. Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ
 • Tổng hợp

  Tổng hợp

  Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động SXKD. Lập báo cáo thuế, quản trị trên cùng một dữ liệu
 • Ngân sách

  Ngân sách

  Lập, thống kê chi phí theo chi nhánh, phòng ban, khoản mục. Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của từng bộ phận
 • Tài liệu

  Tài liệu

  Lưu trữ và tra cứu các tệp dùng chung: Thông tư, quyết định, chế độ kế toán, các nội quy, quy định của doanh nghiệp
 • Công việc

  Công việc

  Quản lý, nhắc nhở, giao nhận các công việc của cá nhân và đội nhóm giúp điều chỉnh và phân bổ nguồn lực hợp lý

Hệ sinh thái đa dạng thực hiện tất cả trên 1 phần mềm

Kết nối đồng bộ với nhiều hệ thống tránh nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu

AMIS Kế toán – Giải pháp kế toán online cho mọi doanh nghiệp

 • Công nghệ Cloud – Mobile: Không cần cài đặt,
  làm việc mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị.
 • Quản lý dữ liệu tập trung, tự động tổng hợp báo cáo
  doanh nghiệp đa chi nhánh.
 • Kết nối linh hoạt: Tổng cục thuế; Hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự; Ngân hàng; Hóa đơn điện tử; Chữ ký số; Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, chính xác.
AMIS Kế toán

Chuyên gia, khách hàng nói về chúng tôi