Cho Doanh nghiệp sản xuất

Quản lý chặt chẽ chi phí và tiến độ sản xuất. Tính giá thành chính xác theo nhiều phương pháp

Tại sao MISA SME.NET phù hợp với doanh nghiệp sản xuất?

Với MISA SME.NET, nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất giúp doanh nghiệp đảm bảo tiến độ
Lợi ích SME
 • Đối chiếu được nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức tránh vượt định mức làm tăng giá thành sản phẩm, dịch vụ
 • Tự động cảnh báo tồn kho tối thiểu nguyên vật liệu kịp thời lên kế hoạch nhập kho, tránh bị đình trệ sản xuất
 • Tự động phân bổ chi phí sản xuất chung và đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp giúp tiết kiệm thời gian và tính giá thành chính xác hơn
 • Theo dõi tình hình sản xuất từng đơn hàng, hợp đồng, lệnh sản xuất để đốc thúc sản xuất đảm bảo tiến độ

Tính năng ưu việt của MISA SME.NET

 • Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho

  Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho

  Quản lý định mức nguyên vật liệu từng sản phẩm
  Quản lý nhập – xuất kho theo từng lệnh sản xuất
  Theo dõi và tự động cảnh báo tồn kho tối thiểu nguyên vật liệu, thành phẩm
  Đầy đủ PP tính giá xuất kho: Thực tế đích danh; Nhập trước – xuất trước; Bình quân gia quyền
 • Tính năng ưu việt của MISA SME.NET
 • Tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

  Tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

  Tự động tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho từng thành phẩm, đơn hàng, hợp đồng … theo nhiều phương pháp: Giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức
  Tự động cập nhật giá vốn nhập – xuất kho thành phẩm theo giá thành sản xuất
 • Quản lý chi phí

  Quản lý chi phí

  Theo dõi chi phí sản xuất:
  – Theo từng khoản mục chi phí: Nguyên vật liệu, Nhân công, Chi phí sản xuất chung…
  – Theo đối tượng tập hợp chi phí: Sản phẩm, Phân xưởng, Đơn hàng, Hợp đồng…
  Tự động phân bổ chi phí sản xuất cho các đối tượng tập hợp chi phí theo nhiều tiêu thức: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Định mức…
 • Đánh giá sản phẩm dở dang

  Đánh giá sản phẩm dở dang

  Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo chi phí NVL trực tiếp, hay theo sản phẩm hoàn thành tương đương,…
 • Theo dõi tiến độ sản xuất

  Theo dõi tiến độ sản xuất

  Tự động tổng hợp tiến độ sản xuất từng đơn hàng, hợp đồng, lệnh sản xuất

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp sản xuất

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • KHUYÊN DÙNG
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp sản xuất

Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ công ty sản xuất
03 phương pháp tính giá thành mà kế toán sản xuất cần nắm rõ
Kế toán chi phí sản xuất và cách tính giá thành sản phẩm