Kiểm soát chi phí doanh nghiệp hiệu quả hơn

Dễ dàng theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế so với dự toán và tự động cảnh báo cho doanh nghiệp khi chi quá định mức.
Kiểm soát chi phí doanh nghiệp hiệu quả hơn

Lập dự toán ngân sách

Cho phép lập dự toán chi ngân sách theo tháng, năm chi tiết theo từng khoản mục chi phí, từng chi nhánh, phòng ban.
Lập dự toán ngân sách

Theo dõi chi phí thực tế so với dự toán

Lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế so với dự toán theo từng khoản mục chi phí, ở từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban để đưa ra các quyết định điều hành hợp lý.
Theo dõi chi phí thực tế so với dự toán

Tự động cảnh báo định mức ngân sách

Tự động cảnh báo cho kế toán biết khi chi quá định mức ngân sách để dễ dàng kiểm soát việc chi tiêu của chi nhánh, phòng ban, dự báo các khoản chi phí biến động ngoài dự toán giúp doanh nghiệp quản lý chi phí một cách tối ưu, hiệu quả.
Tự động cảnh báo định mức ngân sách
deco

Quản lý chi phí dễ dàng, hiệu quả với MISA SME.NET

 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản lý chi phí

  Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản lý chi phí

  Các báo cáo số liệu phân tích chi phí theo từng khoản mục, phòng ban, hợp đồng, chi nhánh
 • Cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết

  Cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết

  Thông qua các báo cáo phân tích chi phí, lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các kế hoạch để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp
 • Tình hình sử dụng các khoản mục chi phí

  Tình hình sử dụng các khoản mục chi phí

  Nắm bắt tình hình sử dụng từng khoản mục chi phí để đảm bảo chi tiêu hợp lý trong định mức
 • So sánh chi phí giữa các kì của năm nay với năm trước

  So sánh chi phí giữa các kì của năm nay với năm trước

  So sánh chi phí đã chi cùng kì năm nay so với năm trước để biết chi phí có được kiểm soát hiệu quả

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì?
5 giải pháp giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí kinh doanh hiệu quả
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn