Công cụ phân tích tài chính hiệu quả cho giám đốc doanh nghiệp
Giám đốc “nằm lòng” tình hình tài chính, kế toán doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet.
Công cụ phân tích tài chính hiệu quả cho giám đốc doanh nghiệp
Hệ thống báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích đa dạng
Giám đốc kiểm soát tức thì: Doanh thu, chi phí, lãi lỗ, công nợ, tồn kho … thông qua hệ thống biểu đồ đa dạng, đầy đủ.
Hệ thống báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích đa dạng
Tùy chỉnh báo cáo phù hợp với nhu cầu
Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
Tùy chỉnh báo cáo phù hợp với nhu cầu
Theo dõi tiến độ
Tức thời nắm bắt được tình hình hiện tại và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.
Theo dõi tiến độ
deco
Phân tích tài chính doanh nghiệp đơn giản hơn với MISA SME.NET
 • Doanh thu
  Doanh thu
  Theo dõi doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường
 • Chi phí
  Chi phí
  Theo dõi tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh
 • Lãi lỗ
  Lãi lỗ
  Theo dõi tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận
 • Công nợ
  Công nợ
  Thống kê công nợ phải thu theo những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,… để chủ động thu nợ
 • Tồn kho
  Tồn kho
  Nắm bắt tình hình tồn kho theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm vật tư hàng hoá
 • Chỉ tiêu tài chính
  Chỉ tiêu tài chính
  Xem tổng quan tình hình sức khỏe của doanh nghiệp như khả năng hoạt động, khả năng sinh lời…
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp
Các giai đoạn phân tích tài chính
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn