Phần mềm kế toán
Cho Doanh nghiệp xây lắp
Tự động đối chiếu chi phí thực tế với dự toán theo từng dự án. Phân bổ chi phí từng hạng mục, xác định giá vốn chính xác
Tại sao MISA SME.NET phù hợp với doanh nghiệp xây lắp?
Với MISA SME.NET, quản lý chi phí chặt chẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn
Lợi ích SME
 • Tự động đối chiếu chi phí thực tế với dự toán ban đầu theo từng công trình, dự án tránh vượt định mức làm tăng giá vốn, giảm lợi nhuận
 • Tự động tổng hợp chi phí sản xuất theo từng hạng mục, công trình, dự án; Phân bổ chi phí sản xuất chung theo nhiều tiêu chí từ đó xác định giá trị nghiệm thu chính xác hơn
 • Dễ dàng theo dõi tình hình thực hiện các công trình, dự án kéo dài nhiều năm: Giá trị chưa nghiệm thu, công nợ phải thu… năm trước chuyển sang
 • Cung cấp đầy đủ báo cáo quản trị doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, công nợ,… theo công trình, dự án kịp phục vụ ra quyết định điều hành
 • Quản lý công nợ phải thu theo hạn nợ và tuổi nợ để kịp thời lên kế hoạch thu nợ tránh bị chiếm dụng vốn
Tính năng ưu việt của MISA SME.NET
 • Quản lý chi phí
  Quản lý chi phí
  Theo dõi định mức nguyên vật liệu từng công trình, dự án và tự động so sánh thực tế với dự toán ban đầu
  Theo dõi chi phí:
  – Theo từng khoản mục chi: Nguyên vật liệu, Nhân công, Chi phí chung (khấu hao TSCĐ, thẩm định,…)
  – Theo từng công trình, dự án
  Quản lý chi phí tạm ứng cho nhân viên theo công trình/dự án
 • Tính năng ưu việt của MISA SME.NET
 • Quản lý công nợ
  Quản lý công nợ
  Phải thu: Khách hàng theo hợp đồng, công trình, dự án; Tạm ứng nhân viên
  Phải trả nhà cung cấp theo hóa đơn, hợp đồng, công trình, dự án
  Theo dõi công nợ theo hạn nợ, tuổi nợ
 • Quản lý công trình kéo dài nhiều năm
  Quản lý công trình kéo dài nhiều năm
  Quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện công trình, dự án theo từng giai đoạn:
  – Giá trị đã thực hiện, giá trị đã xuất hóa đơn, giá trị đã thu tiền
  – Giá trị chưa nghiệm thu công trình dự án từ năm trước chuyển sang
  – Công nợ phải thu, phải trả từng KH/NCC
 • Quản lý doanh thu
  Quản lý doanh thu
  Theo doanh thu bán hàng theo: Hợp đồng, công trình, dự án; Nhân viên, phòng kinh doanh, chi nhánh và toàn công ty; Khách hàng
 • Xác định lãi/lỗ
  Xác định lãi/lỗ
  Tự động tổng hợp lãi/lỗ theo: Hợp đồng, công trình, dự án; Phòng kinh doanh, chi nhánh và toàn công ty
MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp xây lắp
Báo giá
 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • KHUYÊN DÙNG
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ
Kiến thức về doanh nghiệp xây lắp
Hướng dẫn tổng hợp hạch toán cho công ty xây dựng
Các nghiệp vụ kế toán xây dựng cơ bản dở dang
Kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế của công ty xây dựng