Doanh nghiệp ngành nghề
Giáo dục, đào tạo

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý doanh thu chưa thực hiện; Quản lý số tiền học phí theo từng khối lớp; Quản lý chi phí phải trả cho từng giáo viên;…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp giáo dục, đào tạo
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi đang gặp phải?
 • Không nắm bắt, phân tích kịp thời được doanh thu theo từng loại dịch vụ đào tạo, khối, lớp, khóa học,…
 • Khó khăn trong việc kiểm soát được kịp thời các loại chi phí như: thuê giáo viên, cơ sở vật chất, mua dịch vụ đầu vào, dịch vụ quảng cáo, thuê xe,…
 • Mất nhiều thời gian công sức trong việc theo dõi và phân bổ các khoản doanh thu trả trước của học viên, khách hàng
 • Dễ sai sót trong việc áp dụng đúng chính sách chiết khấu theo từng nhóm khách hàng… để tính toán và ghi nhận doanh thu
 • Mất thời gian, công sức trong việc tính toán doanh thu bán hàng theo nhân viên để làm căn cứ tính lương thưởng

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục, đào tạo

 • Nắm bắt kịp thời doanh thu

  Nắm bắt kịp thời doanh thu

  Khai báo nhóm khách hàng (học sinh) theo từng lớp, từng khối, chọn học sinh là khách hàng và chọn vào nhóm khách hàng (chính là lớp, khối tương ứng)
 • Kiểm soát chi phí

  Kiểm soát chi phí

  Cho phép khi hạch toán thuộc khoản mục chi phí nào (thuê giáo viên, cơ sở vật chất, mua dịch vụ đầu vào) và thuộc hợp đồng (khóa/khối/lớp) nào
 • Phân bổ doanh thu trả trước

  Phân bổ doanh thu trả trước

  Từng lớp theo dõi ngày nghỉ của học sinh bên ngoài và vào phần mềm làm báo giá cho mỗi lớp (dsuất ăn sáng – trưa – tối, sữa, ăn xế,…)
 • Chính sách chiết khấu

  Chính sách chiết khấu

  Khi hạch toán chứng từ bán, chỉ cần chọn đúng khách hàng, đúng mã hàng hóa, dịch vụ thì phần mềm sẽ tự động lấy lên giá bán chuẩn, người dùng không phải tra cứu
 • Doanh thu bán hàng

  Doanh thu bán hàng

  Khi lập chứng từ ghi nhận doanh thu phần mềm cho phép lựa chọn nhân viên thực hiện doanh thu này và có thể thống kê thêm theo mã thống kê làm căn cứ tính lương, thưởng
 • Báo cáo phân tích chi phí

  Báo cáo phân tích chi phí

  Phần mềm cung cấp đầy đủ các báo cáo phân tích phi phí phát sinh theo từng khoản mục thống kê theo hợp đồng và theo từng khoảng thời gian mong muốn

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn
cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp giáo dục, đào tạo

Những ưu đãi về thuế và tiêu chuẩn của doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo
Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào tạo
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn