Doanh nghiệp ngành nghề
Vật liệu xây dựng, sắt thép

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Cung cấp báo cáo doanh thu, tình hình thực hiện đơn đặt hàng, chính sách giá, chính sách chiết khấu,…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp VLXD, sắt thép
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp VLXD, sắt thép đang gặp phải?
 • Khó kiểm soát được tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hợp đồng,công trình để đốc thúc giao hàng dẫn đến trễ tiến độ giao hàng
 • Chưa nắm bắt kịp thời doanh thu theo NVKD, cửa hàng, đại lý để có cơ chế điều chỉnh chính sách động viên, chính sách khoán kịp thời
 • Không quản lý tốt hạn nợ, tuổi nợ theo từng khách hàng để đốc thúc thu hồi công nợ dẫn đến bị chiếm dụng vốn
 • Khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng khác nhau
 • Khó khăn trong việc quản lý chi phí theo từng khoản mục, công trình (Tạm ứng nhân viên, chi phí tiếp khách, Chi phí vận chuyển, Chi phí khác (lobby),…

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực VLXD, sắt thép

 • Kiểm soát tình hình đặt hàng

  Kiểm soát tình hình đặt hàng

  Phần mềm cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng, hợp đồng, công trình nào (số lượng đã giao/chưa giao) để giao hàng đúng tiến độ
 • Doanh thu theo NVKD/cửa hàng

  Doanh thu theo NVKD/cửa hàng

  Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo nhân viên, cửa hàng, đại lý để có thông tin, kịp thời động viên, khen thưởng những nhân viên làm tốt
 • Quản lý chính sách giá, chiết khấu

  Quản lý chính sách giá, chiết khấu

  Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp chính sách giá, chiết khấu đã thiết lập
 • Quản lý chi phí

  Quản lý chi phí

  Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục, công trình và cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết
 • Quản lý hạn nợ, tuổi nợ

  Quản lý hạn nợ, tuổi nợ

  Cho phép thiết lập hạn nợ, tuổi nợ theo từng khách hàng và cung cấp báo cáo công nợ chi tiết theo từng khách hàng để kịp thời thu hồi vốn
 • Tổng hợp đơn đặt hàng

  Tổng hợp đơn đặt hàng

  Phần mềm cho phép lập đơn mua hàng từ nhiều đơn đặt hàng của nhiều KH, cửa hàng, đại lý

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn
cho doanh nghiệp lĩnh vực VLXD, sắt thép

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp VLXD, sắt thép

Kế toán bán hàng tại các công ty kinh doanh vật liệu xây dựng
Những lưu ý trước khi kinh doanh vật liệu xây dựng
Kinh doanh vật liệu xây dựng – một số phương pháp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tài chính kế toán
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn