Lưu trữ và tra cứu các tài liệu ngay trên phần mềm một cách dễ dàng

Kế toán dễ dàng lưu trữ và tra cứu tài liệu trên MISA SME.NET.
Lưu trữ và tra cứu các tài liệu ngay trên phần mềm một cách dễ dàng

Đính kèm tài liệu vào phần mềm

Cho phép đính kèm tài liệu vào phần mềm để lưu trữ và tra cứu.
Đính kèm tài liệu vào phần mềm

Phân loại và sắp xếp tài liệu

Cho phép phân loại và sắp xếp danh sách tài liệu theo từng mục, từng cấp.
Phân loại và sắp xếp tài liệu

Tìm kiếm tài liệu nhanh chóng

Tìm kiếm tài liệu dễ dàng bằng cách nhập từ khóa chứa tên tài liệu hoặc tìm trong thư mục theo từng loại tài liệu.
Tìm kiếm tài liệu nhanh chóng
deco

Nghiệp vụ quỹ trở nên dễ dàng hơn với MISA SME.NET

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ kế toán
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách kế toán niên độ 2020 mà kế toán cần biết
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn