deco
 • Starter
  3.950.000 VNĐ
  Giới hạn 1.000 chứng từ/năm
  BẮT ĐẦU KINH DOANH
  Đầy đủ 18 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp
 • Standard
  6.950.000 VNĐ
  Không giới hạn số lượng chứng từ
  ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
  Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
 • Professional
  9.950.000 VNĐ
  Không giới hạn số lượng chứng từ
  TĂNG TỐC DOANH NGHIỆP
  Gồm 15 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định, Tiền lương
 • Khuyên dùng
  Enterprise
  12.950.000 VNĐ
  Không giới hạn số lượng chứng từ
  TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN
  Đầy đủ 18 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Tổng hợp, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách

Đào tạo tập trung trực tuyến

950.000 VNĐ/Người/Khóa
Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến
Thời gian: 02 ngày làm việc (08 tiếng)
Mua ngay

Đào tạo 1 kèm 1 trực tuyến

7.950.000 VNĐ/Khóa
Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến
Thời gian: 02 ngày làm việc (08 tiếng). Trường hợp khách hàng muốn thêm thời gian thì phí đào tạo bổ sung là 4.000.000đ/ngày
Mua ngay

Tư vấn triển khai

20.000.000 VNĐ/Gói
Phạm vi công việc: Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất
Thời gian: Tối đa 3 ngày làm việc (08 tiếng). Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 6.000.000đ/ngày.
Mua ngay

Thay đổi giấy phép

650.000 VNĐ/Lần
Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng hết hạn bảo hành/cập nhật khi thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên đăng ký kinh doanh.

Gói cập nhật Đang dùng MISA SME 2017 trở lên Đang dùng MISA SME 2012, 2015

Starter

Đang dùng MISA SME 2017 trở lên
1.000.000 VNĐ/năm
Mua ngay
Đang dùng MISA SME 2012, 2015
Năm đầu tiên: 3.950.000 VNĐ
Từ năm thứ 2: 1.000.000 VNĐ
Mua ngay

Standard

Đang dùng MISA SME 2017 trở lên
2.000.000 VNĐ/năm
Mua ngay
Đang dùng MISA SME 2012, 2015
Năm đầu tiên: 6.950.000 VNĐ
Từ năm thứ 2: 2.000.000 VNĐ
Mua ngay

Professional

Đang dùng MISA SME 2017 trở lên
3.000.000 VNĐ/năm
Mua ngay
Đang dùng MISA SME 2012, 2015
Năm đầu tiên: 9.950.000 VNĐ
Từ năm thứ 2: 3.000.000 VNĐ
Mua ngay

Enterprise

Đang dùng MISA SME 2017 trở lên
4.000.000 VNĐ/năm
Mua ngay
Đang dùng MISA SME 2012, 2015
Năm đầu tiên: 12.950.000 VNĐ
Từ năm thứ 2: 4.000.000 VNĐ
Mua ngay

* Mức giá trên được áp dụng cho khách hàng đăng ký và thanh toán gói phí cập nhật trước khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói phí cập nhật

Chuyển đổi từ gói Starter lên gói Standard
5.000.000 VNĐ
Mua ngay
Chuyển đổi từ gói Starter lên gói Professional
8.000.000 VNĐ
Mua ngay
Chuyển đổi từ gói Starter lên gói Enterprise
11.000.000 VNĐ
Mua ngay
Chuyển đổi từ gói Standard lên gói Professional
5.000.000 VNĐ
Mua ngay
Chuyển đổi từ gói Standard lên gói Enterprise
8.000.000 VNĐ
Mua ngay
Chuyển đổi từ gói Professional lên gói Enterprise
5.000.000 VNĐ
Mua ngay

Miễn phí
Khách hàng chọn mẫu chứng từ mặc định trong kho mẫu sẵn có của MISA đã thiết lập.
2.000.000 VNĐ
Khách hàng chọn mẫu chứng từ mặc định của MISA và chỉ thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới).
Thỏa thuận
Thiết lập mẫu chứng từ theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm).

Quy định chung

1. Gói sản phẩm bao gồm bộ cài đặt và giấy phép sử dụng (GPSD) phần mềm MISA SME.NET 2021.
2. Phần mềm MISA SME.NET 2021 được bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhận GPSD của lần mua đầu tiên hoặc lần nâng cấp lên gói nhiều phân hệ.
3. Trường hợp khách hàng trả trước phí cập nhật cho nhiều năm khi chuyển đổi lên gói nhiều phân hệ hơn thì số tiền trả trước còn lại sẽ được quy đổi thành đơn giá của gói nhiều phân hệ hơn.
4. Trong thời gian bảo hành hoặc trong thời gian hiệu lực của gói phí cập nhật. Quý khách sẽ được:
Cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán, chính sách thuế.
Cập nhật liên tục các công nghệ tiên tiến và các tính năng tiện ích mới nhất của sản phầm.
5. Ngoài thời gian bảo hành hoặc thời gian hiệu lực của gói phí cập nhật. Quý khách sẽ được sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2021 nhưng không được cập nhật các thay đổi về chế độ, chính sách mới của cơ quan nhà nước và các tính năng, tiện ích mới của sản phầm.
6. Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên Quý khách không phải trả thêm tiền thuế GTGT.
7. Báo giá có hiệu lực từ ngày 23/02/2021 và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.