Kiến thức Tài chính kế toán Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Quyết định...

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

244067
Ngày 14/9/2006, Bộ Tài chínhban hành Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏvà vừa. “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tấtcả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thànhphần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), côngty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Chếđộ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chếđộ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho doanh nghiệp Nhànước (DNNN), công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêmyết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xãtín dụng. Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là công ty con sẽ thựchiện chế độ kế toán theo quy định của công ty mẹ. Các doanh nghiệp cóquy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như: Điện lực, dầu khí, bảohiểm, chứng khoán… được áp dụng chế độ kế toán đặc thù do Bộ Tàichính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.

 
Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bên cạnh đó, Công tyTNHH, công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, côngty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn áp dụng Chế độ kếtoán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụngChế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/3/2006 phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp vàphải thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian là 2 năm. Trường hợpchuyển đổi trở lại áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, phảithông báo lại cho cơ quan Thuế.

Chế độ kế toán doanhnhiệp nhỏ và vừa được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kếtoán thông dụng, áp dụng không đầy đủ 12 chuẩn mực kế toán và không ápdụng 7 chuẩn mực kế toán do không phát sinh ở doanh nghiệp nhỏ và vừahoặc do quá phức tạp không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính – kế toán:
-Tự động hạch toán các chứng từ thu, chi tiền theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu
– Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn.
– Dịch vụ ngân hàng điện tử: Chuyển tiền điện tử; Tra cứu số dư tài khoản; Tra cứu lịch sử giao dịch; Tự động đối chiếu sổ phụ ngân hàng, tự động hạch toán các giao dịch thu, chi tiền tiền gửi ngay trên phần mềm.
– Cho phép tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường, hợp đồng, đơn đặt hàng; hóa đơn, hạn nợ…
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không