Doanh nghiệp ngành nghề
Văn phòng luật sư

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Nắm bắt doanh thu theo từng hợp đồng, kiểm soát các khoản mục chi phí (công tác phí, thuê bảo vệ nhân chứng…), quản lý công nợ…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực văn phòng luật sư
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực văn phòng luật sư đang gặp phải?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu theo từng loại dịch vụ/ hợp đồng ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp
 • Không kiểm soát tốt các khoản mục chi phí (công tác phí, chi phí thuê dịch vụ bảo vệ nhân chứng và các khoản mục khác…)
 • Khó khăn trong việc nắm bắt số liệu và kiểm soát sổ quỹ tiền mặt dẫn đến có thể thất thoát lớn cho đơn vị
 • Khó khăn trong việc xác định chi phí giá thành của từng hợp đồng tư vấn pháp lý – bào chữa
 • Mất nhiều thời gian, công sức trong việc theo dõi các khoản mục chi phí (công tác phí, chi phí thuê dịch vụ bảo vệ nhân chứng và các khoản mục khác…)

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực văn phòng luật sư

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng dịch vụ/ hợp đồng giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
 • Kiểm soát chi phí

  Kiểm soát chi phí

  Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí giúp doanh nghiệp rà soát cắt giảm khoản chi phí phát sinh không cần thiết
 • Xác định chi phí giá thành

  Xác định chi phí giá thành

  Phần mềm hỗ trợ tốt việc tính giá thành theo từng hợp đồng cung cấp dịch vụ/ hợp đồng thực hiện, từ đó hỗ trợ cung cấp số liệu chi phí, doanh thu, lãi lỗ
 • Kiểm soát sổ quỹ tiền mặt

  Kiểm soát sổ quỹ tiền mặt

  Phần mềm cho phép Giám đốc có thể nắm bắt được sổ quỹ tiền mặt mọi lúc mọi nơi qua mobile vô cùng tiện lợi
 • Quản lý công nợ

  Quản lý công nợ

  Cho phép quản lý công nợ tạm ứng của khách hàng/ nhân viên theo từng hợp đồng; tự động đối trừ chứng từ giúp kế toán đối soát công nợ dễ dàng
 • Theo dõi khoản mục chi phí

  Theo dõi khoản mục chi phí

  Cho phép theo dõi các khoản mục chi phí (công tác phí, chi phí thuê dịch vụ bảo vệ nhân chứng và các khoản mục khác…)

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực văn phòng luật sư

Kế toán lĩnh vực văn phòng luật sư và những khó khăn trong quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp
Chủ doanh nghiệp văn phòng luật sư và những khó khăn trong quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp
Kế toán dịch vụ thương mại là gì? Các công việc của kế toán dịch vụ thương mại
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn