Doanh nghiệp ngành nghề
Cơ khí, kim khí

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng; xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho; Quản lý tiến độ giao hàng;…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực cơ khí, kim khí
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi đang gặp phải?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng hãng, mặt hàng dẫn đến không biết mặt hàng nào kinh doanh tốt hay kém
 • Khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng khác nhau (Đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hàng), mặt hàng khác nhau
 • Khó khăn trong việc quản lý tiến độ giao hàng theo từng đơn hàng dẫn tới giao hàng muộn, làm mất uy tín của doanh nghiệp
 • Gặp khó khăn trong việc quản lý hàng tồn kho theo nhiều đơn vị tính dẫn đến mất thời gian, sai sót trong việc hạch toán, kiểm kê hàng tồn kho
 • Phức tạp trong việc quản lý hàng đổi trả chi tiết theo từng đơn hàng, khách hàng, hãng cung cấp

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực cơ khí, kim khí

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Phần mềm cho phép xem được báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng
 • Chính sách giá bán

  Chính sách giá bán

  Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp dụng khi xuất hóa đơn bán hàng
 • Quản lý đặt hàng

  Quản lý đặt hàng

  Cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng nào, cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng (số lượng đã giao/chưa giao, tình trạng)
 • Theo dõi tồn kho

  Theo dõi tồn kho

  Cho phép thiết lập, theo dõi nhập xuất tồn của từng vật tư theo nhiều đơn vị tính và tự động quy đổi giữa các đơn vị tính
 • Báo cáo công nợ

  Báo cáo công nợ

  Phần mềm cho phép theo dõi, báo cáo chi tiết công nợ, hạn nợ theo từng hóa đơn, nhân viên để đốc thúc thu hồi công nợ kịp thời
 • Báo cáo hàng đổi trả

  Báo cáo hàng đổi trả

  Hạch toán và cung cấp đầy đủ báo cáo hàng đổi trả đối với từng khách hàng, từng hãng cung cấp chi tiết đến từng đơn hàng

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực cơ khí, kim khí

Phân biệt định mức và dự toán trong doanh nghiệp sản xuất
Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo TT200
Xử lý tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản xuất
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn