Doanh nghiệp ngành nghề
Kinh doanh xăng dầu

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo cây xăng, đại lý; Xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho; Xác định số lượng hao hụt của hàng hóa…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đang gặp phải?
 • Chưa nắm bắt kịp thời doanh số theo từng nhân viên cửa hàng, đại lý để có chính sách khen thưởng động viên và chính sách khoán kịp thời
 • Không kiểm soát được lượng tồn kho thực tế so với sổ sách dẫn đến thất thoát hàng hóa của doanh nghiệp
 • Mất nhiều thời gian trong việc quy đổi từ đơn giá sau thuế sang đơn giá trước thuế khi xuất hóa đơn, dẫn đến sai lệch hóa đơn với số tiền khách hàng thanh toán
 • Khó khăn trong việc xác định và tổng hợp số lượng hao hụt của hàng hóa trong kỳ dẫn đến chênh lệch sổ kho, số lượng hao hụt vượt định mức theo quy định
 • Khó khăn trong việc tập hợp doanh thu bán hàng theo cây xăng, cửa hàng để đưa ra báo cáo kịp thời tham mưu cho ban giám đốc

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

 • Nắm bắt doanh thu theo nhân viên, đại lý

  Nắm bắt doanh thu theo nhân viên, đại lý

  Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo nhân viên bán hàng, cừa hàng, đại lý để kịp thời động viên, khen thưởng những nhân viên làm tốt
 • Kiểm soát tồn kho

  Kiểm soát tồn kho

  Cho phép kiểm kê kho ngay khi nhập hàng mới, giúp doanh nghiệp biết được chênh lệch giữa số lượng sổ sách và số lượng thực tế, hỗ trợ lập ngay chứng từ xuất/ nhập kho
 • Tự động quy đổi đơn giá

  Tự động quy đổi đơn giá

  Khi mua hàng và bán hàng khách hàng chỉ cần điền đúng đơn giá sau thuế, phần mềm sẽ quy đổi tự động sang đơn giá trước thuể.
 • Xác định số lượng hao hụt hàng hóa

  Xác định số lượng hao hụt hàng hóa

  Cho phép tổng hợp số lượng hao hụt của hàng hóa trong kỳ kịp thời, chính xác giúp tiết kiệm thời gian, tránh sai sót
 • Tập hợp doanh thu bán hàng

  Tập hợp doanh thu bán hàng

  Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo từng cây xăng, cửa hàng giúp kế toán kịp thời tham mưu ban giám đốc
 • Quản lý tồn kho

  Quản lý tồn kho

  Phần mềm cho phép tạo kho để quản lý riêng công cụ, hàng quà tặng, giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo chính xác

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Kế toán doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và giải pháp quản lý tài chính hiệu quả xăng dầu
Sai lầm và phương pháp quản lý hiệu quả cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
Hướng dẫn tổng hợp kế toán công ty kinh doanh xăng dầu
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn