Doanh nghiệp ngành nghề
Bất động sản

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/ lỗ theo từng hợp đồng môi giới; Quản lý công nợ; Quản lý doanh số bán hàng;…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang gặp phải?
 • Khó quản lý được doanh thu theo từng dự án, nguồn, loại dịch vụ, nhân viên, đại lý, kênh bán hàng để điều hành dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh
 • Khó kiểm soát, phân tích các khoản chi phí quảng cáo, hội thảo, môi giới, hoa hồng,… để cắt giảm các khoản không cần thiết
 • Khó khăn trong việc kiểm soát và xử lý các khoản đặt cọc, tiến độ thanh toán theo từng đợt của khách hàng dẫn đến mất nhiều thời gian, công sức, dễ sai sót
 • Mất nhiều thời gian, công sức, dễ nhầm lẫn trong việc theo dõi, đối chiếu doanh thu bán hàng với từng dự án, từng chủ đầu tư, theo từng nhân viên để làm căn cứ tính hoa hồng môi giới
 • Mất nhiều thời gian công sức trong việc theo dõi và phân bổ các khoản doanh thu trả trước của khách hàng

MISA SME – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

 • Quản lý Doanh thu

  Quản lý Doanh thu

  Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo dự án, nguồn, loại dịch vụ, nhân viên, đại lý, kênh bán hàng để có thông tin, kịp thời điều chỉnh và có quyết định đầu tư, kinh doanh
 • Kiểm soát, phân tích chi phí

  Kiểm soát, phân tích chi phí

  Cho phép thống kê các khoản mục chi phí quảng cáo, hội thảo, môi giới, hoa hồng theo từng hợp đồng dịch vụ giúp doanh nghiệp phân tích cắt giảm chi phí không cần thiết
 • Kiểm soát tiền đặt cọc

  Quản lý công nợ

  Dễ dàng quản lý các khoản đặt cọc và chủ động theo dõi chi tiết tiến độ thanh toán theo nhiều đợt của hợp đồng bán, hợp đồng chuyển nhượng BĐS…Cung cấp hệ thống báo cáo tổng hợp, chi tiết công nợ theo khách hàng và nhắc nhở công nợ đến hạn thanh toán giúp quản lý công nợ hiệu quả và nhanh chóng.
 • Theo dõi, đối chiếu doanh thu bán hàng

  Theo dõi, đối chiếu doanh thu bán hàng

  Cho phép kế toán theo dõi, đối chiếu doanh thu bán hàng với từng dự án, từng chủ đầu tư, theo từng nhân viên để làm căn cứ tính hoa hồng nhanh chóng, chính xác
 • Phân bổ các khoản doanh thu trả trước

  Phân bổ các khoản doanh thu trả trước

  Cho phép theo dõi và tự động phân bổ các khoản doanh thu nhận trước từ khách hàng giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đảm bảo chính xác
 • Quản lý doanh thu bán hàng

  Quản lý doanh thu bán hàng

  Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo cả nhân viên bán hàng để có thông tin, kịp thời động viên, khen thưởng những nhân viên làm tốt

MISA SME – Sự lựa chọn đúng đắn
cho doanh nghiệp tư vấn, môi giới bất động sản

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp tư vấn, môi giới bất động sản

Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp bất động sản
Cách hạch toán doanh thu môi giới bất động sản
Mẫu sơ đồ kế toán bất động sản đầu tư theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn