Doanh nghiệp ngành nghề
Trang trại nông nghiệp

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý các khoản mục chi phí (thức ăn, vật tư chăn nuôi…), tồn kho tối thiểu vật tư, chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp đang gặp phải ?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng mùa vụ, ao chuồng, đàn để biết cái nào hiệu quả thì tăng cường, cái nào không hiệu quả thì cắt giảm
 • Khó khăn trong việc quản lý các khoản mục chi phí (thức ăn, vật tư chăn nuôi,…) liên quan đến từng ao, hồ, sào, hoặc theo từng giai đoạn chăn nuôi
 • Không quản lý được số lượng tồn kho tối thiểu của vật tư, thức ăn chăn nuôi để có kế hoạch nhập hàng
 • Mất nhiều thời gian, dễ sai sót trong vấn đề quản lý con giống (phân bổ, khấu hao chi phí từ mẹ sang con theo thời gian, theo lứa)
 • Khó khăn trong việc đối chiếu được chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức ban đầu

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng mùa vụ, ao chuồng, đàn, … giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh
 • Kiểm soát chi phí

  Kiểm soát chi phí

  Cho phép khai báo các khoản mục chi phí, hạch toán chi phí phát sinhvà các báo cáo tổng hợp, chi tiết theo các khoản mục để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết
 • Quản lý tồn kho tối thiểu

  Quản lý tồn kho tối thiểu

  Kế toán khai báo vật tư chỉ cần điền số lượng tồn kho tối thiểu. Khi xuất vật tư chạm tới mức tồn kho tối thiểu phần mềm sẽ tự động cảnh báo từ đó có kế hoạch nhập hàng sớm
 • Khấu hao chi phí con giống

  Khấu hao chi phí con giống

  Phần mềm cho phép quản lý từng con giống theo từng mã công cụ dụng cụ/TSCĐ/chi phí trả trước và tính khấu hao theo tháng để phân bổ chi phí vào quá trình tính giá thành của đàn con
 • Quản lý nguyên vật liệu

  Quản lý nguyên vật liệu

  Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất.
 • Tổng hợp chi phí

  Tổng hợp chi phí

  Cho phép tập hợp chi phí theo từng mã công trình, mỗi công trình là 1 ao, hồ, sào, mỗi con mẹ là 1 mã đối tượng chi phí…. và phân bổ chi phí chung để xác định giá vốn

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Kế toán doanh nghiệp sản xuất trang trại nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và bài toán quản lý tồn kho tối thiểu vật tư,thức ăn chăn nuôi
Chủ doanh nghiệp lĩnh vực trang trại nông nghiệp và bài toán quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn