Doanh nghiệp ngành nghề
May mặc

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Tổng hợp đơn đặt hàng, quản lý nhập/xuất tồn kho hàng hóa gia công, quản lý chính sách giá…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực may mặc
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực may mặc đang gặp phải?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng hãng, mặt hàng, nhân viên tiếp thị dẫn đến không biết mặt hàng nào kinh doanh tốt hay kém
 • Khó khăn trong việc tổng hợp đơn đặt hàng từ khách hàng, các cửa hàng, đại lý để tính toán số lượng hàng nhập
 • Khó khăn trong việc áp dụng chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng, đại lý, mặt hàng khác nhau
 • Khó khăn trong việc quản lý chi phí theo từng khoản mục (vận chuyển, thuê cửa hàng,…) dẫn tới mất nhiều thời gian, công sức
 • Khó khăn trong quản lý nhập/xuất/tồn hàng hóa gia công dẫn đến thất thoát hàng hóa

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực may mặc

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Phần mềm cho phép xem được báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng
 • Tổng hợp đơn đặt hàng

  Tổng hợp đơn đặt hàng

  Cho phép tổng hợp số lượng hàng hóa từ nhiều đơn đặt hàng của các cửa hàng, đại lý, khách hàng để tiến hành nhập hàng cho phù hợp
 • Quản lý chính sách giá

  Quản lý chính sách giá

  Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu và tự động áp chính sách giá, chiết khấu đã thiết lập khi xuất hóa đơn bán hàng
 • Quản lý chi phí theo khoản mục

  Quản lý chi phí theo khoản mục

  Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục này và cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết chi phí theo khoản mục
 • Quản lý tồn kho hàng hóa

  Quản lý tồn kho hàng hóa

  Cho phép thiết lập, phân loại hàng hóa nhận giữ hộ/gia công từ đó cung cấp báo cáo xuất/nhập tồn kho của hàng giữ hộ/gia công chi tiết theo từng đối tượng khách hàng
 • Đối chiếu NVL thực tế

  Đối chiếu NVL thực tế

  Cho phép khai báo định mức NVL sản xuất và tự động tính toán số lượng NVL cần xuất kho. Cung cấp báo cáo chênh lệch giữa xuất dùng thực tế và định mức để điều chỉnh kịp thời tránh lãng phí

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực may mặc

Kế toán công ty may mặc và những khó khăn đang gặp phải
Chủ doanh nghiệp lĩnh vực may mặc và những vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý tài chính – kế toán
Công việc kế toán giá thành công ty may mặc
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn