Doanh nghiệp ngành nghề
Nhà hàng khách sạn

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý chi phí và tính giá thành từng món ăn, thiết lập định lượng món ăn, quản lý nhập xuất tồn kho đồ uống, CCDC xuất dùng…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực nhà hàng khách sạn
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực nhà hàng khách sạn đang gặp phải?
 • Chưa quản lý được chính xác chi phí và giá thành từng món ăn, từng đơn hàng, từng tiệc để làm cơ sở báo giá dẫn đến gửi báo giá chưa hợp lý, thiếu cạnh tranh
 • Khó khăn trong việc thiết lập định lượng món ăn, tổng hợp phân bổ chi phí (nhân công, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phụ)
 • Khó khăn trong việc quản lý tình hình nhập xuất tồn kho đồ uống, thực phẩm… tại từng phòng của khách sạn dẫn đến mất nhiều thời gian
 • Không quản lý được chặt chẽ doanh thu chưa thực hiện dẫn đến thiếu công tác nhắc nhở, chăm sóc khách hàng làm khó duy trì được khách hàng thân thiết và làm hài lòng khách hàng để gia tăng doanh thu
 • Khó khăn trong việc quản lý công cụ dụng cụ xuất dùng cho từng phòng khách sạn

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực nhà hàng khách sạn

 • Quản lý giá thành món ăn

  Quản lý giá thành món ăn

  Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng món ăn, đơn hàng giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình chính xác chi phí giá thành của từng món ăn/ đơn hàng
 • Khai báo định mức NVL

  Khai báo định mức NVL

  Cho phép khai báo định mức NVL sản xuất cho từng thành phẩm, phần mềm tự động tập hợp chi phí và phân bổ giúp DN nắm bắt kịp thời số liệu và tiết kiệm thời gian chi phí
 • Quản lý nhập xuất tồn kho

  Quản lý nhập xuất tồn kho

  Cho phép thiết lập, theo dõi nhập xuất tồn của từng kho đồ uống, thực phẩm cung cấp báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết vật tư hàng hóa
 • Quản lý chặt chẽ doanh thu

  Quản lý chặt chẽ doanh thu

  Cung cấp báo cáo chi tiết các khoản mục doanh thu chưa thực hiện và bổ sung nhắc việc ngày trên phần mềm để nhân viên chủ động gửi mail cho khách hàng
 • Quản lý công nợ

  Quản lý công nợ

  Cho phép quản lý công nợ tạm ứng của khách hàng/ nhân viên theo từng hợp đồng; tự động đối trừ chứng từ giúp kế toán đối soát công nợ dễ dàng
 • Quản lý công cụ dụng cụ

  Quản lý công cụ dụng cụ

  Cho phép khai báo ghi tăng CCDC, thống kê từng phòng sử dụng. Cung cấp báo cáo sổ theo dõi CCDC giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo chính xác

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực nhà hàng khách sạn

Kế toán nhà hàng khách sạn: Đi tìm câu trả lời cho những khó khăn hiện tại
Chủ doanh nghiệp lĩnh vực nhà hàng, khách sạn đau đầu với công tác quản lý tài chính – kế toán
Các bước hạch toán kế toán khách sạn – nhà hàng, kế toán trong ngành cần nắm rõ
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn