Doanh nghiệp ngành nghề
Linh kiện điện tử

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý tình hình sản xuất theo đơn hàng, đối chiếu nguyên vật liệu xuất dùng so với định mức ban đầu, quản lý xuất nhập tồn kho hàng hóa…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực linh kiện điện tử
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực linh kiện điện tử đang gặp phải?
 • Khó kiểm soát được tình hình sản xuất theo từng đơn hàng/hợp đồng để đốc thúc sản xuất dẫn đến trễ tiến độ giao hàng, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp
 • Không đối chiếu được chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức ban đầu dẫn đến tăng giá thành và giảm tính cạnh tranh
 • Khó khăn trong việc lập báo cáo ngôn ngữ Tiếng Anh hàng tháng cho ban lãnh đạo dẫn đến dễ sai sót, mất nhiều thời gian
 • Khó khăn trong quản lý tồn kho hàng hóa theo mã quy cách (model, series…) dẫn đến dễ sai sót trong khâu theo dõi, kiểm kê
 • Khó khăn trong việc theo dõi hạn nợ, tuổi nợ theo từng đơn hàng /hợp đồng

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực linh kiện điện tử

 • Kiểm soát tình hình sản xuất

  Kiểm soát tình hình sản xuất

  Cung cấp báo cáo tiến độ sản xuất theo từng lệnh sản xuất/ đơn đặt hàng để lên kế hoạch đốc thúc sản xuất kịp thời, đúng tiến độ
 • Đối chiếu chênh lệch NVL

  Đối chiếu chênh lệch NVL

  Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu để gia công cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất
 • Lập ngôn ngữ báo cáo Tiếng Anh

  Lập ngôn ngữ báo cáo tiếng Anh

  Cho phép lập báo cáo theo từng khoảng thời gian (tháng, quý, 6 tháng, năm…) và theo ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt
 • Quản lý tồn kho hàng hóa

  Quản lý tồn kho hàng hóa

  Cho phép thiết lập, theo dõi nhập xuất tồn của từng thành phẩm theo từng mã quy cách để tránh nhầm lẫn số liệu, tránh sản xuất thừa hoặc thiếu
 • Quản lý công nợ

  Quản lý công nợ

  Cho phép thiết lập hạn nợ, tuổi nợ theo từng khách hàng và từ đó cung cấp báo cáo theo dõi hạn nợ, tuổi nợ chi tiết
 • Phân bổ chi phí chung

  Phân bổ chi phí chung

  Cho phép phân bổ chi phí chung về nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung (khấu hao máy móc, điện nước,…) cho từng đơn đặt hàng

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực linh kiện điện tử

Sai lầm trong quản lý của kế toán doanh nghiệp gia công, lắp ráp linh kiện điện tử
Chủ doanh nghiệp gia công, lắp ráp linh kiện điện tử và bài toán quản lý doanh thu, chi phí
Công việc của kế toán chi phí sản xuất linh kiện điện tử
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn