Doanh nghiệp ngành nghề
Kinh doanh đồ uống

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho theo số lô hạn dùng, đơn vị tính; Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng; Quản lý tiến độ giao hàng…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh đồ uống
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh đồ uống đang gặp phải?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng hãng, mặt hàng dẫn đến không biết mặt hàng nào kinh doanh tốt hay kém
 • Khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu cho các nhóm khách hàng, mặt hàng khác nhau
 • Khó khăn trong việc quản lý tiến độ giao hàng theo từng đơn hàng dẫn tới giao hàng muộn, làm mất uy tín của doanh nghiệp
 • Khó khăn trong việc quản lý hàng tồn kho theo số lô hạn dùng, đơn vị tính dẫn đến mất thời gian, sai sót trong việc hạch toán, kiểm kê hàng tồn kho
 • Khó khăn trong việc quản lý chi phí theo từng khoản mục (phí vận chuyển, chi phí bán hàng,…) dẫn tới không cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh đồ uống

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Phần mềm cho phép xem được báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng
 • Chính sách giá bán

  Chính sách giá bán

  Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp dụng khi xuất hóa đơn bán hàng
 • Quản lý đặt hàng

  Quản lý đặt hàng

  Cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng nào, cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng (số lượng đã giao/chưa giao, tình trạng)
 • Theo dõi tồn kho

  Theo dõi tồn kho

  Cho phép thiết lập, theo dõi nhập xuất tồn của từng vật tư theo số lô hạn dùng và theo nhiều đơn vị tính, tự động quy đổi giữa các đơn vị tính khác nhau
 • Quản lý chi phí

  Quản lý chi phí

  Phần mềm cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục, thực hiện khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh
 • Lập phiếu xuất kho tổng hợp

  Lập phiếu xuất kho tổng hợp

  Phần mềm cho phép lập phiếu xuất kho từ nhiều hóa đơn bán hàng giúp dễ dàng quản lý số lượng hàng hóa, giảm thiểu thời gian tính toán, nhập liệu

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh đồ uống

Kế toán doanh nghiệp kinh doanh đồ uống và những khó khăn trong công tác quản lý tài chính kế toán
Chủ doanh nghiệp kinh doanh đồ uống và những vấn đề tồn đọng trong quản lý tài chính – kế toán
Thủ tục tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, thực phẩm, hóa mỹ phẩm…
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn