Doanh nghiệp ngành nghề
Khai khoáng

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý nhập xuất tồn kho; Quản lý các chi phí liên quan; Phân bổ chi phí sản xuất chung;…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực khai khoáng
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi đang gặp phải?
 • Khó khăn trong việc quản lý nhập xuất tồn kho theo từng loại thành phẩm khai thác, chế biến hoàn thành
 • Không quản lý được các khoản chi phí liên quan đến từng công trình khai thác hoặc công đoạn chế tác
 • Khó khăn trong việc phân bổ chi phí chung trong sản xuất (Giấy phép khai thác, Nhân công, Chi phí khấu hao máy móc thiết bị, nhiên liệu)
 • Khó khăn trong việc quản lý nhập xuất tồn kho theo từng loại thành phẩm khai thác, chế biến hoàn thành
 • Doanh nghiệp chưa quản lý được khối lượng sản phẩm được vận chuyển theo từng xe để đi giao hàng

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực khai khoáng

 • Quản lý tồn kho

  Quản lý tồn kho

  Cho phép khai báo, theo dõi nhập/xuất và báo cáo tồn kho theo mặt hàng, nhóm hàng giúp doanh nghiệp quản lý sát sao, tránh thất thoát
 • Quản lý chi phí

  Quản lý chi phí

  Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh, thống kê các khoản chi phí chung và tự động phân bổ theo nhiều tiêu thức
 • Quản lý khối lượng sản phẩm

  Quản lý khối lượng sản phẩm

  Cho phép thống kê doanh thu, số lượng thành phẩm bán theo từng đầu xe, biển số xe, lái xe theo từng ngày, tháng, quý, năm để làm căn cứ tính lương thưởng

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực khai khoáng

Tăng cường kiểm toán trong khai thác tài nguyên khoáng sản
Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ công ty sản xuất
Phân biệt định mức và dự toán trong doanh nghiệp sản xuất
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn