Doanh nghiệp ngành nghề
Công nghệ thông tin

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Theo dõi tiến độ thanh toán của từng hợp đồng, kiểm soát các mục chi phí (chi phí kỹ sư, lập trình viên, trang thiết bị…), xử lý chênh lệch tỉ giá…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin đang gặp phải?
 • Không nắm bắt kịp thời doanh thu bán hàng theo từng nhân viên dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh
 • Khó khăn trong việc theo dõi tiến độ thanh toán của từng hợp đồng để có kế hoạch thu hồi công nợ kịp thời
 • Khó khăn trong việc kiểm soát các khoản mục chi phí (chi phí lương kỹ sư, lập trình viên, khấu hao trang thiết bị, chi phí marketing,…) để cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết
 • Mất nhiều thời gian, dễ nhầm lẫn trong xử lý chênh lệch tỷ giá
 • Khó khăn trong việc phân bổ chi phí chung (nhân công, khấu hao máy móc thiết bị, CCDC) cho từng hợp đồng

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin

 • Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Nắm bắt doanh thu, chi phí

  Phần mềm cho phép xem được báo cáo doanh thu theo từng nhân viên, thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả
 • Theo dõi tiến độ thanh toán

  Theo dõi tiến độ thanh toán

  Cho phép khai báo hạn thanh toán, tự động thống kê lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ từ đó thu hồi công nợ kịp thời
 • Kiểm soát chi phí

  Kiểm soát chi phí

  Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí giúp lãnh đạo doanh nghiệp phân tích và kiểm soát
 • Xử lý chênh lệch tỉ giá

  Xử lý chênh lệch tỉ giá

  Phần mềm cho phép hạch toán đa ngoại tệ và tự động xử lý, hạch toán chênh lệch tỷ giá khi có phát sinh
 • Phân bổ chi phí chung

  Phân bổ chi phí chung

  Cho phép phân bổ các chi phí chung cho các hợp đồng theo nhiều tiêu thức khác nhau
 • Theo dõi công nợ

  Theo dõi công nợ

  Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ phải thu/phải trả theo từng hợp đồng

MISA SME.NET – Sự lựa chọn đúng đắn
cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin

Sai lầm trầm trọng trong quản lý của kế toán công nghệ thông tin
Điểm danh 4 sai lầm trầm trọng trong quản lý tài chính của chủ doanh nghiệp công nghệ
Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý 5 sai lầm về thuế cần tránh sau
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn