Doanh nghiệp ngành nghề
Thức ăn chăn nuôi

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: Quản lý tồn kho hàng hóa; Quản lý công nợ; Tổng hợp đơn đặt hàng;…

Đâu là vấn đề doanh nghiệp lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
đang gặp phải?

Đâu là vấn đề doanh nghiệp vận tải, logistic, kho bãi đang gặp phải?
 • Không quản lý được tồn kho hàng hóa theo số lô, hạn dùng và hàng hóa theo nhiều đơn vị tính khác nhau
 • Không quản lý tuổi nợ và hạn nợ để đốc thúc thu hồi công nợ dẫn đến bị chiếm dụng vốn, phát sinh chi phí trích lập dự phòng
 • Khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng (Đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hàng)
 • Khó khăn trong việc tổng hợp đơn đặt hàng từ khách hàng, các cửa hàng, đại lý để tính toán số lượng hàng nhập
 • Không đối chiếu được chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức ban đầu

MISA SME.NET – Công cụ hỗ trợ đắc lực
cho doanh nghiệp lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

 • Quản lý tồn kho hàng hóa

  Quản lý tồn kho hàng hóa

  Cho phép theo dõi xuất nhập tồn kho của hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng và cho phép quản lý một mặt hàng có nhiều đơn vị tính
 • Quản lý hạn nợ, tuổi nợ

  Quản lý hạn nợ, tuổi nợ

  Phần mềm sẽ tự động thống kê lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ từ đó thu hồi công nợ kịp thời
 • Chính sách giá bán, chiết khấu

  Chính sách giá bán, chiết khấu

  Phần mềm cho phép thiết lập chính sách giá bán/chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp dụng
 • Tổng hợp đặt hàng

  Tổng hợp đặt hàng

  Phần mềm cho phép tổng hợp số lượng hàng hóa từ nhiều đơn đặt hàng của các cửa hàng, đại lý, khách hàng
 • Kê khai thuế đầu vào

  Kê khai thuế đầu vào

  Cho phép theo dõi các chứng từ mua hàng không có hóa đơn và tự động tổng hợp lên bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn
 • Nguyên vật liệu

  Nguyên vật liệu

  Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng cần xuất kho

Báo giá

 • Starter
  3.950.000VNĐ
  Giới hạn 1000 chứng từ/năm
 • Standard
  6.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 13 nghiệp vụ
 • Professional
  9.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Gồm 15 nghiệp vụ
 • Khuyên dùng
  Enterprise
  12.950.000VNĐ
  Không giới hạn chứng từ
  Đầy đủ 18 nghiệp vụ

Kiến thức về doanh nghiệp lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Phân biệt định mức và dự toán trong doanh nghiệp sản xuất
Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ công ty sản xuất
Xử lý tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản xuất
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn